im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Get Adobe Flash player

Harmonogram zjazdów dla semestru I i III BHP

w roku szkolnym 2020/2021 (semestr zimowy)

 

11 – 12.09.2020r.                 plan zajęć na zjazd

25 – 26.09.2020r.                plan zajęć na zjazd

02 – 03.10.2020r.               plan zajęć na zjazd

16 – 17.10.2020r.                 plan zajęć na zjazd

23 – 24.10.2020r.               plan zajęć na zjazd

06 – 07.11.2020r.                     plan zajęć na zjazd

20 – 21.11.2020r.        plan zajęć na zjazd

04 – 05.12.2020r.                     plan zajęć na zjazd

18 – 19.12.2020r.                     plan zajęć na zjazd

08 – 09.01.2021r.             plan zajęć na zjazd     Egzaminy dla III semestru BHP 

22 – 23.01.2021r.             plan zajęć na zjazd     Egzaminy dla I semestru BHP           

 


Harmonogram zjazdów dla semestru II BHP

w roku szkolnym 2020/2021 (semestr letni)

 

14 – 15 – 16.02.2020r.                  plan zajęć na zjazd

28 – 29.02.2020r.                         plan zajęć na zjazd

13 – 14.03.2020r.                          plan zajęć na zjazd

27 – 28.03.2020r.                         plan zajęć na zjazd

03 – 04.04.2020r.                         plan zajęć na zjazd

17 – 18.04. 2020r.                         plan zajęć na zjazd

24 – 25.04.2020r.                         plan zajęć na zjazd

08 – 09.05.2020r.                        plan zajęć na zjazd

22 – 23.05.2020r.                         plan zajęć na zjazd

05 – 06.06.2020r.                       plan zajęć na zjazd

19 – 20.06.2020r.                plan zajęć na zjazd

 


SESJA EGZAMINACYJNA

Egzaminy w formie zdalnej w dniach 20 i 21.06.2020:

Woźniak-Grad                   – Podstawy przedsiębiorczości
P.Berliński                         – Podstawy prawa pracy
U.Zielińska – Smęder        – Zagrożenia w środowisku pracy
                                           – Zarządzanie systemami BHP
R.Frąckiewicz                    – Ergonomia w procesie pracy
A. Chądzyński                   – Ocena ryzyka zawodowego
                                           – Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków
                                               przy pracy i chorób zawodowych
                                          – Techniczne bezpieczeństwo pracy

 

07 – 15.06.2019r. – sesja egzaminacyjna dla semestru II BHP i semestru IV Ochrony

16 – 28.06.2019r. – egzaminy poprawkowe  dla semestru II BHP i semestru IV Ochrony

24 – 25.08.2019r. – egzaminy dodatkowe  dla semestru II BHP i semestru IV Ochrony

(dla słuchaczy, którzy ze względów zdrowotnych – usprawiedliwionych
nie mogli być na egzaminach w sesji czerwcowej)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla słuchaczy IV semestru Ochrony:
część praktyczna – 17.06.2019r.
część pisemna – 18.06.2019r.