w Skarżysku-Kamiennej

Technik eksploatacji portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej, a także organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

Ukończenie tego kierunku daje szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej zarówno w kraju jak i zagranicą, gdyż jest to tzw. EUROZAWÓD – uczeń poznaje 2 języki obce zawodowe. Absolwenci mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward. Transport lotniczy w Polsce i na świecie rozwija się dynamicznie, w związku z czym brakuje pracowników portów i terminali, a deficyt dobrze wykształconych kadr z upływem czasu będzie się powiększał.

Wiedza zdobyta na kierunku technik eksploatacji portów i terminali daje świetną podbudowę do dalszego kształcenia na studiach wyższych na kierunkach bardzo obecnie poszukiwanych, m.in. transport, zarządzanie w transporcie lotniczym, teleinformatyka w transporcie lotniczym, budowa lotnisk, kierunki „mundurowe”.

W pięcioletnim cyklu kształcenia, obok przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, realizowana jest „Innowacja wojskowa” – mundurowa. Raz w miesiącu organizowany jest wyjazd na zajęcia specjalistyczne do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, gdzie zajęcia prowadzi kadra zawodowa Centrum. Są to: ćwiczenia strzeleckie, obsługa broni, nauka nawiązywania łączności satelitarnej (GPS), ćwiczenia z żołnierzami. Odbywają się także wyjazdy na strzelnicę „Świt” w Starachowicach.