w Skarżysku-Kamiennej

Ślusarz

Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych.

Typowymi pracami wykonywanymi przez ślusarza są:
• wytwarzanie i naprawianie narzędzi, przyrządów i uchwytów obróbkowych,
• obróbka, montaż i naprawa elementów mechanizmów i urządzeń,
• wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu powszechnego użytku,
• wykonywanie i naprawa ozdobnej galanterii metalowej (ślusarstwo artystyczne), nadawanie wyrobom metalowym ostatecznego, estetycznego wyglądu.

Ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż, budownictwie, usługach, administracjach budynków, mogą prowadzić własna działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.) oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się.