w Skarżysku-Kamiennej

Statut Szkoły (zespół szkół)                         do pobrania

Statut Szkoły (technikum)                            do pobrania

Statut Szkoły (szkoła policealna)                     do pobrania

Regulamin stypendium PKP PLK                        do pobrania

Wzór oświadczenia o dochodach                      do pobrania

Wniosek o wypłatę dofinansowania do wczasów      do pobrania

Wniosek o pomoc                                     do pobrania

Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi doc pdf