w Skarżysku-Kamiennej

Szanowni Państwo,

Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku- Kamiennej
prowadzi badania na temat losów zawodowych Absolwentów Szkoły.
Prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankiety
i przesłanie jej na adres e-mail: kontakt@zstm.pl lub odesłanie wypełnionej ankiety na adres szkoły.

Ankieta ma na celu dostarczenie dyrekcji oraz nauczycielom informacji
o dalszych losach zawodowych absolwentów
w kontekście funkcjonowania absolwentów szkoły na rynku pracy.