w Skarżysku-Kamiennej

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Trwająca obecnie modernizacja linii kolejowych w Polsce jest ściśle  związana z wprowadzaniem nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym. Szybka kolej miejska oraz kolej metropolitalna stwarzają możliwości znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Absolwent technikum – zawód technik automatyk sterowania ruchem kolejowym jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowanie, diagnozowanie, remontowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

  • montowanie i eksploatowanie  urządzeń zabezpieczania ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych,

  • montowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,

  • budowanie i eksploatowanie urządzeń  sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym

  • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym zna podstawowe zasady systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System) i jego części składowych oraz ETCS służący do sygnalizacji kolejowej  i automatyzacji prowadzenia pociągów.

Chcesz zdobyć zawód interesujący, z perspektywami na przyszłość?
Interesuje Cię praca, która wykorzystuje informatykę oraz elektronikę w kolejnictwie?
Jeśli tak – podejmij decyzję i wybierz zawód zamawiany przez dobrze rozwijającą się branżę kolejową!

W pięcioletnim cyklu kształcenia obok przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych realizowana jest „Innowacja wojskowa” – mundurowa. Raz w miesiącu organizowany jest wyjazd na zajęcia specjalistyczne do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, gdzie zajęcia prowadzi kadra zawodowa Centrum. Są to: ćwiczenia strzeleckie, obsługa broni, nauka nawiązywania łączności satelitarnej (GPS), ćwiczenia z żołnierzami. Odbywają się także wyjazdy na strzelnicę „Świt” w Starachowicach.

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie mogą otrzymać stypendium fundowane przez PKP PLK jeżeli osiągną dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie. Więcej informacji w zakładce program stypendialny.