im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Get Adobe Flash player

 

Wrzesień

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Złożenie deklaracji maturalnych 

 

Listopad

Matura próbna z „Operonem”

 

Grudzień

Klasyfikacja klas maturalnych

    ► Koniec I semestru roku szkolnego 

Zmiana przydziału przedmiotów zgodnie z siatką na II semestr

 

Styczeń

► TECHNIK MECHATRONIK

 • Egzamin pisemny: kwalifikacja E.19
 • Egzamin praktyczny: kwalifikacja E.19
 • Egzamin pisemny: kwalifikacja E.18
 • Egzamin praktyczny: kwalifikacja E.18

► TECHNIK LOGISTYK

 • Egzamin pisemny: kwalifikacja A.31
 • Egzamin praktyczny: kwalifikacja A.31
 • Egzamin pisemny: kwalifikacja A.32
 • Egzamin praktyczny: kwalifikacja A.32

► TECHNIK MECHANIK

 • Egzamin pisemny: kwalifikacja M.20
 • Egzamin pisemny: kwalifikacja M.44
 • Egzamin praktyczny: kwalifikacja M.44

 

Luty

Studniówka 

Ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnych

 

Kwiecień

Zakończenie nauki dla uczniów klas maturalnych rozdanie świadectw ukończenia szkoły 

 

Maj

►6-24 Matura – część pisemna

► 6-27 Matura – część ustna

 ► Egzamin maturalny – część pisemna z języka polskiego /pp i pr/

► Egzamin maturalny – część pisemna z matematyki /pp/ 

► Egzamin maturalny – część pisemna z języka angielskiego /pp i pr/

Szczegółowy harmonogram egzaminu maturalnego znajduje się na tablicy z informacjami dla maturzystów

 

Lipiec

► Rozdanie świadectw  maturalnych