w Skarżysku-Kamiennej

10 czerwca 2015 r. kolejny rocznik uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej zakończył specjalne 2-letnie szkolenie w ramach „Innowacji Wojskowej” na kierunkach:
– technik logistyk,
– technik mechatronik,
– technik mechanik,
– technik dróg i mostów kolejowych.

Wręczenie certyfikatów odbyło się w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach a dokonał go dowódca jednostki
płk dypl. Wiesław Mitkowski. W rozdaniu certyfikatów uczestniczyli: dyrektor szkoły Joanna Żurawka, prowadzący innowację w szkole Jarosław Sosnowski oraz mjr Andrzej Szostak. Odbyło się również podsumowanie i wręczenie nagród za udział  w konkursach organizowanych na terenie jednostki: Wiedzy o Wojsku Polskim oraz konkursu sprawdzającego umiejętności praktyczne z zakresu budowy, składania i rozkładania broni strzeleckiej. Na zakończenie uroczystości płk W. Mitkowski życzył młodzieży bezpiecznych i udanych wakacji.

Innowacja cieszy się dużym powodzeniem wśród młodzieży, która w przyszłości chce znaleźć pracę w służbach mundurowych. Uczniowie nabywają umiejętności w zakresie obronności, pierwszej pomocy, zachowań w różnych sytuacjach kryzysowych, obsługi i strzelania z broni palnej, łączności, terenoznawstwa. Uczniowie w ramach innowacji w klasie pierwszej i drugiej wyjeżdżają na zajęcia do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. W trakcie zajęć organizowane są również wyjazdy na strzelnicę „Świt” w Starachowicach. Jest to jedyna innowacja mundurowa w powiecie.

Tego typu zajęcia to doskonała forma propagowania wśród młodzieży wiedzy z zakresu obronności, bezpieczeństwa kraju oraz kształtowania postaw patriotycznych. Młodzież mundurowa bierze udział w uroczystościach szkolnych i powiatowych.

Dodaj komentarz