w Skarżysku-Kamiennej

Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych jako jedyna szkoła
w powiecie skarżyskim, a nawet w województwie świętokrzyskim
(dotyczy kierunków kolejowych) oferuje uczniom stypendia fundowane
oraz możliwość zatrudnienia przez patronackie zakłady pracy.

 

MESKO S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą program stypendialny dla uczniów ZSTM, który służy zapewnieniu zakładom kadry pracowniczej o określonych kwalifikacjach.

 


W roku szkolnym 2017/2018 stypendia w wysokości 300 złotych miesięcznie będą wypłacane przez MESKO S.A. na kierunkach: technik mechanik i technik mechatronik począwszy od drugiego semestru klasy pierwszej.

O stypendium fundowane mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

  • osiągnęli najwyższą średnią w klasie o wyznaczonym profilu,
  • cechują się nienagannym zachowaniem,
  • kształcą się na kierunku i w specjalności, która objęta jest systemem stypendialnym.

 


PKP PLK S.A. programem stypendialnym objęły wszystkie kierunki kolejowe.

O stypendium fundowane może się ubiegać uczeń, który:

  • uzyskał średnią ogólną minimum na poziomie 3,8
  • uzyskał średnią z przedmiotów zawodowych minimum na poziomie 3,5
  • nie uzyskał oceny dopuszczającej lub niedostatecznej z przedmiotów zawodowych,
  • uzyskał co najmniej poprawną ocenę z zachowania.

Stypendysta może otrzymać stypendium w następującej wysokości:

  • w drugim roku nauki – 250 zł miesięcznie,
  • w trzecim roku nauki – 350 zł miesięcznie,
  • w czwartym roku nauki – 450 zł miesięcznie.

Dodatkowo na koniec każdego roku szkolnego stypendyście, który uzyskał średnią z przedmiotów zawodowych na poziomie minimum 4,0 zostanie przyznany jednorazowy bonus w wysokości 500 zł.

 

Stypendia oraz możliwość podjęcia pracy zaraz po ukończeniu szkoły
są dla młodych ludzi dobrym startem w przyszłość.