w Skarżysku-Kamiennej

Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych jako jedyna szkoła
w powiecie skarżyskim, a nawet w województwie świętokrzyskim
(dotyczy kierunków kolejowych) oferuje uczniom stypendia fundowane
oraz możliwość zatrudnienia przez patronackie zakłady pracy.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Intercity S.A. prowadzą program stypendialny dla uczniów ZSTM, który służy zapewnieniu zakładom kadry pracowniczej o określonych kwalifikacjach.

 


Programem stypendialnym objęte wszystkie kierunki kolejowe.

O stypendium fundowane może się ubiegać uczeń, który:

  • uzyskał średnią ogólną minimum na poziomie 3,8
  • uzyskał średnią z przedmiotów zawodowych minimum na poziomie 3,5
  • nie uzyskał oceny dopuszczającej lub niedostatecznej z przedmiotów zawodowych,
  • uzyskał co najmniej poprawną ocenę z zachowania.

Stypendysta może otrzymać stypendium w następującej wysokości:

  • w drugim roku nauki – 250 zł miesięcznie,
  • w trzecim roku nauki – 350 zł miesięcznie,
  • w czwartym roku nauki – 450 zł miesięcznie.

Dodatkowo na koniec każdego roku szkolnego stypendyście, który uzyskał średnią z przedmiotów zawodowych na poziomie minimum 4,0 zostanie przyznany jednorazowy bonus w wysokości 500 zł.

 

Stypendia oraz możliwość podjęcia pracy zaraz po ukończeniu szkoły
są dla młodych ludzi dobrym startem w przyszłość.