w Skarżysku-Kamiennej

Mechanik precyzyjny

Mechanik precyzyjny wykonuje prace montażowe i remontowe, zajmuje się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń precyzyjnych. Praca mechanika precyzyjnego wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.

Mechanik precyzyjny montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje, naprawia urządzenia precyzyjne wykorzystując wiedzę związaną z mechaniką, elektrotechniką, pneumatyką, hydrauliką. Monitoruje pracę urządzeń precyzyjnych, ocenia jakość wykonywanych prac, organizuje własne miejsce pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Do typowych zadań zawodowych mechanika precyzyjnego należy między innymi:
– montowanie i naprawianie mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;
– montowanie, naprawianie i konserwowania przyrządów pomiarowych;
– montowanie i naprawianie napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych.

Mechanik precyzyjny może wykonać pracę na stanowisku montera urządzeń precyzyjnych, diagnosty urządzeń precyzyjnych, konserwatora maszyn i urządzeń precyzyjnych. Może też być brygadzistą, ale wówczas praca na tym stanowisku wymaga umiejętności związanych z pracą zespołową i umiejętnością kierowania zespołem ludzi, komunikowania się oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji, i podzielności uwagi.

Zawód mechanika precyzyjnego stwarza możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Mechanicy precyzyjni mogą wykonać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe.

Mechanika precyzyjna znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach. Produkty z zastosowaniem mechaniki precyzyjnej charakteryzuje wielofunkcyjność, konfigurowalność, adaptacja do zmieniających się warunków oraz prosta obsługa.

Mechanik precyzyjny może dodatkowo uzupełnić swoje wykształcenie korzystając z szerokiej oferty szkoleniowej. Oferta ta dotyczyć może, np. kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów organizowanych przez firmy z branży automatyki przemysłowej.