w Skarżysku-Kamiennej

Technik pojazdów kolejowych

Technik pojazdów kolejowych jest zawodem z przyszłością, poszukiwanym na rynku pracy. Ciągły rozwój kolei, a także progresywna modernizacja taboru powoduje zapotrzebowanie na młode kadry w zakresie naprawy i prowadzenia pojazdów trakcyjnych, autobusów szynowych. Wiele spółek, zwłaszcza przewoźników kolejowych w całym kraju, poszukuje maszynistów pojazdów trakcyjnych, pracowników obsługi pojazdów trakcyjnych, ich naprawy i konserwacji. Technik pojazdów kolejowych zatrudniony jest przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych, w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów. Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje naprawy urządzeń zainstalowanych w taborze trakcyjnym. Po zdobyciu doświadczenia zawodowego może zostać maszynistą – instruktorem, komisarzem odbioru pojazdów trakcyjnych, kontrolerem.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie na stanowisku:

  • maszynista pojazdów trakcyjnych,
  • rewident taboru kolejowego,
  • diagnosta stanu technicznego taboru kolejowego,
  • monter napraw taboru kolejowego,

W pięcioletnim cyklu kształcenia obok przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych realizowana jest „Innowacja wojskowa” – mundurowa. Raz w miesiącu organizowany jest wyjazd na zajęcia specjalistyczne do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, gdzie zajęcia prowadzi kadra zawodowa Centrum. Są to: ćwiczenia strzeleckie, obsługa broni, nauka nawiązywania łączności satelitarnej (GPS), ćwiczenia z żołnierzami. Odbywają się także wyjazdy na strzelnicę „Świt” w Starachowicach.

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie mogą otrzymać stypendium fundowane przez PKP PLK jeżeli osiągną dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie. Więcej informacji w zakładce program stypendialny.