w Skarżysku-Kamiennej

05.10.2017r. oraz 19.11.2017r. Innowacja wojskowa ZSTM gościła w jednostce wojskowej. Szkolenie w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018 przebiega zgodnie z planem. Podczas zajęć realizowane były następujące zagadnienia:

Klasa I

szkolenie obywatelskie:
– historia, tradycje i zadania Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych,
– szkolenie żołnierzy na potrzeby misji zagranicznych i służby przygotowawczej.

regulaminy:
– wojskowe przepisy mundurowe,
– stopnie wojskowe.

„Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” jako kodeks postępowania oraz zbiór zasad i form określających zespołowe i indywidualne zachowanie żołnierzy oraz osób cywilnych.

terenoznawstwo:
budowa, przeznaczenie oraz posługiwanie się busolą i GPS.

Klasa II

szkolenie ogniowe:
– zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią,
– zasady bezpieczeństwa na strzelnicy,
– zasady celowania, typowe błędy w technice strzelania,
– przyjmowanie postaw strzeleckich,
– budowa, przeznaczenie i dane taktyczno – techniczne, składanie i rozkładanie broni 5.56 mm kbs „BERYL”,
strzelanie z trenażera TCW-97„CYKLOP”.

szkolenie saperskie:
– miny wojsk własnych,
– zasadnicze miny państw ościennych.

regulaminy:
– „Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” jako kodeks postępowania oraz zbiór zasad i form określających zespołowe i indywidualne zachowanie żołnierzy oraz osób cywilnych.

Po odbyciu szkolenia innowacja brała udział w prezentacji sprzętu i uzbrojenia oraz pojazdów wojskowych, zwiedzała teren jednostki w ramach Dnia Otwartego Koszar.