im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Harmonogram zjazdów dla semestru I i III BHP

w roku szkolnym 2021/2022 (semestr zimowy)

 

Uwaga!!! Terminy zjazdów, ze względu na organizację pracy szkoły, mogą ulec zmianie.

 

10 – 11.09.2021r.                 plan zajęć na zjazd

24 – 25.09.2021r.                plan zajęć na zjazd

01 – 02.10.2021r.                 plan zajęć na zjazd

08 – 09.10.2021r.                plan zajęć na zjazd

29 – 30.10.2021r.                plan zajęć na zjazd

05 – 06.11.2021r.                 plan zajęć na zjazd

19 – 20.11.2021r.                 plan zajęć na zjazd

26 – 27.11.2021r.                 plan zajęć na zjazd

03 – 04.12.2021r.                plan zajęć na zjazd

17 – 18.12.2021r.                  plan zajęć na zjazd

07 – 08.01.2022r.               plan zajęć na zjazd               Egzaminy dla I i III semestru BHP 

14 – 15.01.2022r.                plan zajęć na zjazd                Egzaminy dla I i III semestru BHP   

Egzamin zawodowy w kwalifikacji BPO.01 dla słuchaczy III semestru BHP odbędzie się:
część praktyczna – 10.01.2022r.
część pisemna – 13.01.2022r.

 


Harmonogram zjazdów dla semestru II BHP

w roku szkolnym 2020/2021 (semestr letni)

 

26 – 27 – 28.02.2021r.                plan zajęć na zjazd

05 – 06.03.2021r.                         plan zajęć na zjazd

12 – 13.03.2021r.                          plan zajęć na zjazd

26 – 27.03.2021r.                         plan zajęć na zjazd

09 – 10.04.2021r.                         plan zajęć na zjazd

23 – 24.04. 2021r.                        plan zajęć na zjazd

07 – 08 – 09.05.2021r.              plan zajęć na zjazd

14 – 15.05.2021r.                         plan zajęć na zjazd

28 – 29.05.2021r.                          plan zajęć na zjazd

11 – 12.06.2021r.                          plan zajęć na zjazd    Egzaminy semestralne

18 – 19.06.2021r.                         plan zajęć na zjazd    Egzaminy semestralne

 


SESJA EGZAMINACYJNA

Egzaminy w formie zdalnej w dniach 20 i 21.06.2020:

Woźniak-Grad                   – Podstawy przedsiębiorczości
P.Berliński                         – Podstawy prawa pracy
U.Zielińska – Smęder        – Zagrożenia w środowisku pracy
                                           – Zarządzanie systemami BHP
R.Frąckiewicz                    – Ergonomia w procesie pracy
A. Chądzyński                   – Ocena ryzyka zawodowego
                                           – Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków
                                               przy pracy i chorób zawodowych
                                          – Techniczne bezpieczeństwo pracy

 

07 – 15.06.2019r. – sesja egzaminacyjna dla semestru II BHP i semestru IV Ochrony

16 – 28.06.2019r. – egzaminy poprawkowe  dla semestru II BHP i semestru IV Ochrony

24 – 25.08.2019r. – egzaminy dodatkowe  dla semestru II BHP i semestru IV Ochrony

(dla słuchaczy, którzy ze względów zdrowotnych – usprawiedliwionych
nie mogli być na egzaminach w sesji czerwcowej)