im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Harmonogram zjazdów dla semestru I i III BHP

w roku szkolnym 2021/2022 (semestr zimowy)

 

Uwaga!!! Terminy zjazdów, ze względu na organizację pracy szkoły, mogą ulec zmianie.

 

10 – 11.09.2021r.                 plan zajęć na zjazd

24 – 25.09.2021r.                plan zajęć na zjazd

01 – 02.10.2021r.                 plan zajęć na zjazd

08 – 09.10.2021r.                plan zajęć na zjazd

29 – 30.10.2021r.                plan zajęć na zjazd

05 – 06.11.2021r.                 plan zajęć na zjazd

19 – 20.11.2021r.                 plan zajęć na zjazd

26 – 27.11.2021r.                 plan zajęć na zjazd

03 – 04.12.2021r.                plan zajęć na zjazd

17 – 18.12.2021r.                  plan zajęć na zjazd

07 – 08.01.2022r.               plan zajęć na zjazd               Egzaminy dla I i III semestru BHP 

14 – 15.01.2022r.                plan zajęć na zjazd                Egzaminy dla I i III semestru BHP   

Egzamin zawodowy w kwalifikacji BPO.01 dla słuchaczy III semestru BHP odbędzie się:
część praktyczna – 10.01.2022r.
część pisemna – 13.01.2022r.

 


Harmonogram zjazdów dla semestru II BHP

w roku szkolnym 2021/2022 (semestr letni)

 

04 – 05.02.2022r.                plan zajęć na zjazd

18 – 19.02.2022r.                  plan zajęć na zjazd

04 – 05.03.2022r.                 plan zajęć na zjazd

18 – 19.03.2022r.                  plan zajęć na zjazd

25 – 26.03.2022r.                 plan zajęć na zjazd

01 – 02.04. 2022r.                plan zajęć na zjazd

08 – 09.04.2022r.                plan zajęć na zjazd

22 – 23.04.2022r.                 plan zajęć na zjazd

06 – 07.05.2022r.                  plan zajęć na zjazd

20 – 21.05.2022r.                  plan zajęć na zjazd

03 – 04.06.2022r.                 plan zajęć na zjazd

17 – 18.06.2022r.                   plan zajęć na zjazd                    egzaminy semestralne   

24 – 25.06.2022r.                    

 


 

24 – 25.06.2022 – sesja egzaminacyjna dla semestru II BHP

 – egzaminy poprawkowe  dla semestru II BHP

 – egzaminy dodatkowe  dla semestru II BHP

(dla słuchaczy, którzy ze względów zdrowotnych – usprawiedliwionych
nie mogli być na egzaminach w sesji czerwcowej)