w Skarżysku-Kamiennej

Technik transportu drogowego

Transport drogowy stanowi obecnie dominującą gałąź transportu lądowego w obszarze przewozów krajowych jak i międzynarodowych. Różnorodność środków transportu samochodowego pozwala na realizację niemal wszystkich zadań związanych z przewozem osób i ładunków.

Rozwój ogólnoświatowy powoduje znaczny wzrost popytu na usługi transportu samochodowego. Wymienione czynniki wymuszają ciągłą konieczność kształcenia osób posiadających odpowiednie kompetencje w zakresie planowania, organizowania oraz wykonywania transportu drogowego osób i ładunków.

Technik transportu drogowego zajmuje się planowaniem i organizowaniem przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków. Wykonuje prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków. 

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik transportu drogowego potrafi m.in.:

–   przestrzegać przepisów prawa w zakresie realizacji usług transportowych,
–   dobierać środki transportu drogowego do wykonywanych usług transportowych,
–   prowadzić pojazdy samochodowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami o transporcie drogowym w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz C+E,
–   posługiwać się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną środków transportu drogowego,
–   wykonywać czynności kontrolno-obsługowe pojazdów i zespołu pojazdów,
–   wykonywać czynności związane z konserwacją i naprawą środków transportu drogowego,
–   oceniać stan techniczny oraz jakość wykonanej naprawy środków transportu drogowego,
–   organizować przewóz drogowy zwierząt i rzeczy,
–   organizować transport drogowy osób,
–   stosować zasady normalizacji,
–   udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Potencjalnymi miejscami zatrudnienia absolwenta w zawodzie technik transportu drogowego są serwisy samochodowe, zakłady przeprowadzające naprawy podzespołów i zespołów jak i całych pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwa organizujące spedycję samochodową, firmy organizujące przewóz pasażerów, hurtownie i sklepy zajmujące się dystrybucja części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych stosowanych w środkach transportu drogowego. Absolwenci, którzy uzyskają uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C oraz C+E mogą być zatrudnieni przez przewoźników samochodowych jako kierowcy. Istnieje również możliwość samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W pięcioletnim cyklu kształcenia, obok przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, realizowana jest „Innowacja wojskowa” – mundurowa. Raz w miesiącu organizowany jest wyjazd na zajęcia specjalistyczne do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, gdzie zajęcia prowadzi kadra zawodowa Centrum. Są to: ćwiczenia strzeleckie, obsługa broni, nauka nawiązywania łączności satelitarnej (GPS), ćwiczenia z żołnierzami. Odbywają się także wyjazdy na strzelnicę „Świt” w Starachowicach.