w Skarżysku-Kamiennej

W ramach obchodów Dni Skarżyska w piątek 3 czerwca w muzeum odbyło się spotkanie, w czasie którego można było zwiedzać placówkę i obejrzeć wystawy przygotowane przez pracowników muzeum. Do udziału w tym wydarzeniu zostali zaproszeni uczniowie innowacji wojskowej naszej szkoły, a także Niepublicznego Technikum Zawodowego im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ ZDZ w Kielcach. Nasi mundurowi zaprezentowali zwiedzającym pokaz musztry zespołowej, a sami mieli okazję obejrzeć musztrę paradną oraz prezentację umundurowania historycznego. Była to dla nich doskonała lekcja historii.
W czasie spotkania uczniowie przekazywali zainteresowanym informacje o szkole i programach nauczania obowiązujących w klasach mundurowych.