w Skarżysku-Kamiennej

Technik robotyk

Technik robotyk jest jednym z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości. Istotnymi obszarami robotyki są: mechanika, elektrotechnika, elektronika, automatyka oraz informatyka. Zawód technik robotyk jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych. Wychodzi naprzeciw zarówno rynkowi pracy, jak i oczekiwaniom młodych ludzi, którzy chcą się kształcić w kierunkach gwarantujących zdobycie atrakcyjnego, dobrze płatnego i cenionego przez pracodawców zawodu.

Zmiany technologiczne powodują zasadność, a nawet konieczność wprowadzenia tego zawodu. Odpowiednie zaawansowanie kwalifikacji innowacyjny charakter zawodu będą stanowić o jego atrakcyjności wśród potencjalnych uczniów.

Zadania zawodowe:

  • wykonywania montażu urządzeń i systemów robotyki,
  • uruchamiania urządzeń i systemów robotyki,
  • obsługi urządzeń i systemów robotyki;
  • programowanie urządzeń i systemów robotyki,
  • eksploatacja urządzeń i systemów robotyki,
  • diagnostyka i konserwacja urządzeń i systemów robotyki.

Możliwości zatrudnienia:
Technik robotyk może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów zrobotyzowanych. Może pracować jako operator i programista robotów przemysłowych, montażysta robotów przemysłowych, czy sprawować nadzór techniczny systemów zrobotyzowanych. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

W pięcioletnim cyklu kształcenia, obok przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, realizowana jest „Innowacja wojskowa” – mundurowa. Raz w miesiącu organizowany jest wyjazd na zajęcia specjalistyczne do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, gdzie zajęcia prowadzi kadra zawodowa Centrum. Są to: ćwiczenia strzeleckie, obsługa broni, nauka nawiązywania łączności satelitarnej (GPS), ćwiczenia z żołnierzami. Odbywają się także wyjazdy na strzelnicę „Świt” w Starachowicach.