w Skarżysku-Kamiennej

Innowacja Wojskowa

To doskonała oferta skierowana do uczniów klas pierwszych i drugich. Innowacja obejmuje zagadnienia mające na celu propagowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu obronności i bezpieczeństwa kraju oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Zgodnie  z programem nauczania zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze jedna godzina edukacji dla bezpieczeństwa + trzy godziny innowacyjne. Udział w zajęciach jest obowiązkowy jak na innych przedmiotach. W dniu w którym przypada szkolenie innowacyjne uczniowie zobowiązani są do noszenia umundurowania zgodnego z regulaminem. W umundurowaniu występują również na wszelkiego rodzaju uroczystościach.

   Co najmniej pięć razy w roku szkolnym uczniowie uczestniczą zajęciach w jednostce patronackiej tj. w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach gdzie zajęcia specjalistyczne prowadzi odpowiednio przygotowana kadra zawodowa. Udział w innowacji kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia w CPdMZ w Kielcach.

   Szkolenie w zakresie strzelectwa sportowego odbywa się w szkole na strzelnicy wirtualnej oraz strzelnicy sportowej „Świt” w Starachowicach. Przewidziane są również wyjazdy do jednostek bojowych m.in. 25 Brygady Kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz Wyższej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie.