w Skarżysku-Kamiennej

W poniedziałek 18 kwietnia odbyło się spotkanie klas mundurowych i przedstawicieli klas czwartych z majorem Mirosławem Wąchockim z WKU w Kielcach. Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób odbywa się rekrutacja do ochotniczych form służby wojskowej od kwalifikacji wojskowej do przyjęcia ochotników do wojska. Najistotniejszym efektem spotkania było podpisanie przez panią dyrektor Joannę Żurawkę listu intencyjnego z Wojskową Komisją Uzupełnień w Kielcach w sprawie promocji ochotniczych form służby wojskowej.

W ramach podpisanego porozumienia WKU w Kielcach zobowiązała się do przekazywania materiałów informacyjnych w postaci folderów, ulotek, banerów, opracowań własnych WKU, związanych z rekrutacją i naborem kandydatów do ochotniczych form służby wojskowej oraz przeprowadzania na terenie szkoły spotkań informacyjnych na temat zasad i możliwości pełnienia ochotniczych form służby wojskowej. Na terenie szkoły organizowane będą także punkty informacyjne.

Dyrekcja ZST-M wyraziła zgodę na eksponowanie na terenie szkoły oraz dystrybucję wśród zainteresowanych osób materiałów informacyjnych związanych z rekrutacją i naborem do ochotniczych form służby wojskowej, przeprowadzanie spotkań informacyjnych na temat zasad i możliwości pełnienia ochotniczych form służby wojskowej oraz organizowanie na terenie szkoły punktów informacyjnych dotyczących ochotniczych form służby wojskowej.