w Skarżysku-Kamiennej

Szanowni Państwo,

Na przestrzeni lat sygnowanie Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym stało się znakiem jakości, świadczącym o wysokich standardach bezpieczeństwa wdrażanych w ramach realizowanej przez Państwa działalności. O istotności projektu Deklaracji świadczy stale zwiększająca się liczba jej sygnatariuszy. Dziś projekt realizowany jest aż przez 217 przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. To Państwo kształtujecie pożądaną kulturę bezpieczeństwa na polskim rynku kolejowym, a podjęte zaangażowanie zasługuje na uznanie, czego wyrazem jest publikacja realizowanych przez Państwa działań na łamach „Biuletynu Kultury Bezpieczeństwa”. (…)

Przed nami kolejne wyzwania. Ważnym aspektem przyszłych działań jest wdrożenie IV pakietu kolejowego. Przewiduje on wprowadzenie pojęcia kultury bezpieczeństwa i związanych z nią wymagań jako elementu systemów zarządzania bezpieczeństwem, które stanowią podstawę prowadzenia działalności przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.

Pragnę zachęcić Państwa do szukania nowych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo, ale również do ciągłego doskonalenia już istniejących. Od naszego zaangażowania zależy jak będzie kształtować się rozwój transportu kolejowego w aspektach konkurencyjności i bezpieczeństwa.

dr inż. Ignacy Góra
Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

 

Podejmując działania związane z promowaniem kultury bezpieczeństwa, został zorganizowany Konkurs Kultury Bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat V edycji Konkursu „Kultura Bezpieczeństwa w transporcie szynowym” znajduje się na stronie Deklaracja i konkurs bezpieczeństwa – Urząd Transportu Kolejowego (utk.gov.pl)