im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Formularz zgłoszeniowy do projektu /praktyki zagraniczne/.

Prosimy o wybranie formularza właściwego dla swojego zawodu, uzupełnienie go pismem komputerowym, wydrukowanie oraz podpisanie również przez rodziców, a następnie dostarczenie do wychowawcy klasowego. W razie pytań prosimy o kontakt z opiekunem projektu p. Marzeną Bracha.

 

Technik logistyk

Technik mechatronik

Technik mechanik

Technik transportu kolejowego

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

 

Dziękujemy!