w Skarżysku-Kamiennej

Europejski sukces zawodowy ZSTM

Uczniowie Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych uczestniczą w projekcie pod tytułem Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach programu ERASMUS+. Cele główne projektu to doskonalenie umiejętności zawodowych, językowych oraz społecznych, zapoznanie z kulturą, historią i zwyczajami krajów instytucji partnerskich oraz podnoszenie jakości pracy szkoły.

Uczestnicy projektu – 16 uczniów wraz z opiekunami, zrealizowali dwutygodniowy wyjazd zagraniczny. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik transportu kolejowego odbyli praktykę zawodową w Budapeszcie. Uczniowie zdobywali dodatkowe umiejętności w swoim zawodzie oraz poznawali strukturę organizacyjną przedsiębiorstw z węgierskiego sektora kolejowego. Praca na stanowiskach w węgierskich firmach pozwoliła zdobyć doświadczenie praktyczne w warunkach zakładu pracy oraz doskonalić znajomość języka angielskiego.

W czasie wolnym od zajęć uczniowie mogli realizować program kulturowy, zwiedzając stolicę Węgier: wizyta w Parlamencie, Zamek Vajdahunyad, Plac Bohaterów, Góra Zamkowa, Pałac Prezydencki, Brama Wiedeńska, Zamek Królewski, Pomnik Józefa Bema, Pomnik Obrońców Twierdzy Przemyśl, Pomnik Wolności, Baszta Rybacka, zabytkowe metro, rejs statkiem po Dunaju na trasie Batthyany Ter – Boraros Ter.

Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymują certyfikaty oraz Europass Mobillity.


Formularz zgłoszeniowy do projektu /praktyki zagraniczne/.

Prosimy o wybranie formularza właściwego dla swojego zawodu, uzupełnienie go pismem komputerowym, wydrukowanie oraz podpisanie również przez rodziców, a następnie dostarczenie do wychowawcy klasowego. W razie pytań prosimy o kontakt z opiekunem projektu p. Marzeną Bracha.

 

Technik logistyk

Technik mechatronik

Technik mechanik

Technik transportu kolejowego

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

 

Dziękujemy!