w Skarżysku-Kamiennej

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia jest przygotowanie absolwentów do działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz do realizacji działań zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałających powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczających do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Perspektywy pracy – jako technik ochrony fizycznej osób i mienia możesz pracować w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona.

Po ukończeniu szkoły możesz ubiegać się o uzyskanie wpisu do rejestru Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej. Wpis do rejestru pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technika ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony, lub ubiegania się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu Ochrony Osób i Mienia.

  • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego

  • nauka w szkole jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki: 2 lata

  • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)

  • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe