w Skarżysku-Kamiennej

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.

  • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego

  • nauka w szkole jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki: 1,5 roku

  • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)

  • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe