w Skarżysku-Kamiennej

Technik automatyk

Technik automatyk to nowy atrakcyjny zawód, coraz bardziej poszukiwany na rynku pracy. Trudno jest sobie wyobrazić współczesny świat bez urządzeń, które samoczynnie sterują i kontrolują wiele procesów w przemyśle, usługach, zarządzaniu i wyręczają w tym człowieka, jednym słowem bez automatyzacji i jej twórców – automatyków, dlatego też zawód ten zdecydowanie należy do przyszłościowych.

Obecnie wszystkie niemal gałęzie produkcji są ściśle zautomatyzowane, tak więc automatyk nie będzie miał problemu ze znalezieniem dobrze płatnej pracy.

Technik automatyk jest osobą przygotowaną do rozwiązywania złożonych problemów w szeroko pojętej elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk będzie przygotowany do wykonywania montażu i uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki, a także diagnostyki, przeglądów technicznych oraz remontu urządzeń i instalacji automatyki. Poza tym technik automatyk posiada podstawową wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki technicznej, komputerowych systemów pomiarowych i telekomunikacji. Gruntowna wiedza techniczna daje mu możliwość podjęcia nauki na popularnych kierunkach wyższych studiów – robotyka i automatyka, automatyka i sterowanie, mechatronika, elektronika czy elektrotechnika.

Automatyk to profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Aby zostać automatykiem, musisz mieć świadomość tego, że jest to zawód stawiający sporo wymagań ze względu na powszechne stosowanie automatyki w wielu dziedzinach życia.

W pięcioletnim cyklu kształcenia obok przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych realizowana jest „Innowacja wojskowa” – mundurowa. Raz w miesiącu organizowany jest wyjazd na zajęcia specjalistyczne do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, gdzie zajęcia prowadzi kadra zawodowa Centrum. Są to: ćwiczenia strzeleckie, obsługa broni, nauka nawiązywania łączności satelitarnej (GPS), ćwiczenia z żołnierzami. Odbywają się także wyjazdy na strzelnicę „Świt” w Starachowicach.