w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Uczymy nowocześnie ZSTM

 


STAŻE

Uczniowie Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku–Kamiennej tegoroczne wakacje spędzili aktywnie. Wolny czas wykorzystali na inwestowanie we własny rozwój, zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności. 25 uczniów odbyło staż uczniowski w Zakładzie Mechaniczno-Elektromechanicznym ZAMEL Andrzej Skorupka.

Kolejna tura staży zaplanowana jest na rok 2022.


Nasza szkoła rozpoczyna udział w projekcie pt. Uczymy nowocześnie w ZSTM”. Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji udziela p. Mariusz Gelar i  Sekretariat Szkoły.

 

Regulamin rekrutacji do projektu