w Skarżysku-Kamiennej

Monter nawierzchni kolejowej

Monter nawierzchni kolejowej wykonuje prace przy budowie, naprawie oraz utrzymaniu nawierzchni kolejowej przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie. Wymienia elementy nawierzchni kolejowej. Układa tory za pomocą sprzętu zmechanizowanego według opracowanych procesów technologicznych, montuje przęsła torowe. Do zakresu jego zadań należy również wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich, kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, konserwowanie maszyn i sprzętu do robót torowych oraz sprawdzanie stanu technicznego torów i rozjazdów.

Miejscem zatrudnienia może być przedsiębiorstwo Polskie Linie Kolejowe S.A. przy budowie i eksploatacji linii kolejowych oraz inne przedsiębiorstwa napraw i utrzymania linii kolejowych, w przedsiębiorstwach tramwajowych oraz w przedsiębiorstwach budowlano- montażowych, w których wykonywane są roboty drogowe i mostowe.