Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych

im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Get Adobe Flash player

Uczniowie naszej szkoły 31 marca podpisali umowy o stypendium ufundowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. To realizacja wdrożonego w 2010 r. autorskiego programu stypendialnego spółki, skierowanego do najlepszych uczniów kolejowych kierunków w 14 szkołach w całej Polsce.

Obecnie współpraca PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ze szkołami ponadgimnazjalnymi dotyczy czternastu placówek, w których w klasach o profilu kolejowym kształci się ponad 500 osób. W ramach tej współpracy z 59 uczniami szkół o kierunkach kolejowych (w tym z 9 uczniami ZSTM) zostały zawarte umowy stypendialne, na rok 2014 zaplanowano podpisanie 88 takich umów.W poniedziałek w siedzibie Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej miało miejsce uroczyste podpisanie umów stypendialnych z ósemką uczniów ZSTM objętych programem stypendialnym PKP PLK. Uczniowie skorzystają ze stypendiów w wysokości od 300 PLN /miesiąc (drugi semestr nauki) do 500 PLN /miesiąc (piąty – ostatni semestr nauki). Co ważne – stypendystom, po zakończeniu nauki, Spółka gwarantuje zatrudnienie. Już w bieżącym roku PLK planuje w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu, zatrudnić przygotowane osoby w zespołach utrzymania i diagnostyki drogi kolejowej oraz w zespołach inżynierii ruchu.PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspierają placówki w staraniach o utworzenie kierunków kolejowych, m.in. przy opracowywaniu i organizacji programu praktyk zawodowych, wyposażaniu pracowni w pomoce dydaktyczne oraz zatrudnianiu pracowników PLK w charakterze wykładowców. Działania spółki związane z reaktywowaniem szkolnictwa kolejowego zmierzają do tego, by kształcenie praktyczne było prowadzone w ścisłym powiązaniu z pracodawcą.

Milena Grzyb z klasy 3DM zajęła I miejsce na szczeblu powiatowym Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, pokonując w dogrywce uczennicę z I LO. W dniu 21 marca w Kielcach odbyły się eliminacje okręgowe OOPZSŻ. Niestety nasza uczennica nie przeszła do etapu centralnego – Milena uplasowała się tuż za podium. Nie mniej jednak jest to duży sukces, gdyż rywalizowało ze sobą 17-tu najlepszych uczniów z całego województwa. Serdecznie gratulujemy Milenie tym bardziej, iż udział w tej olimpiadzie wiąże się nie tylko z wykazaniem się wiedzą o szerokim spektrum tematycznym, ale również należy przeprowadzić i prawidłowo udokumentować akcję prozdrowotną. Milena była inicjatorką trwającej w dniach od 25 lutego do 4 marca akcji pod hasłem ,,JAKIE ODŻYWIANIE TAKIE ZDROWIE”. W przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy pomagali jej członkowie koła PCK – uczniowie kl. 3DM wraz z wychowawczynią panią Małgorzatą Pisarek. Podczas akcji rozdawano ulotki, wykonano gazetki i plakaty tematyczne oraz przeprowadzono pogadanki o zdrowym żywieniu. Jeden dzień poświęcony był promocji hasła ,,Jedz 5 razy dziennie warzywa i owoce”, w ramach której częstowano całą społeczność szkolną owocami oraz warzywami. Odbył się także konkurs międzyklasowy, który był podsumowaniem tej imprezy, a przyświecało mu motto:

,, MUSIMY DBAĆ O ZDROWIE NIE TYLKO DLATEGO, ŻE JEST ONO WAŻNE, ALE PRZEDE WSZYSTKIM DLATEGO, ŻE BEZ ZDROWIA WSZYSTKO INNE JEST NIEWAŻNE”.

   06.11.2013r uczniowie „Innowacji wojskowej” ZST-M oraz klasa 2AL ruszyli szlakiem pamięci żołnierzy podziemia niepodległościowego .Oddali hołd i zapalili znicze na grobach żołnierzy Armii Krajowej i Wojska Polskiego znajdujących się na cmentarzu przy ul. Cmentarnej w Skarżysku. Następnie udali się pod pomnik żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego „Walczących o wolną i niezawisłą Polskę w latach 1939-1989” usytuowanego obok Szkoły Podstawowej nr 3 w Skarżysku-Kam.

Kulminacyjnym punktem był udział w lekcji historii. W Muzeum im „Orła Białego” uczniowie obejrzeli wystawę czasową poświęconą Żołnierzom Wyklętym pt.

„Zaplute karły reakcji”- polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956,

„Bić się do końca”- podziemie niepodległościowe w regionie radomskim w latach 1945-1950.

Wystawa wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród młodzieży. Na wszystkie pytania, fachowo, ciekawie i z dużą cierpliwością udzielał odpowiedzi pan Artur Buńko. Dziękujemy.

15 kwietnia 2013r. odbyło się uroczyste podpisanie umów stypendialnych pomiędzy uczniami nazej szkoły i fundatorem stypendiow  „Zakłady Bumar Amunicja S.A.”. Warunki przyznawania stypendium określa podpisana przez obie strony umowa. Po klasyfikacji śródrocznej nauczyciele zaproponowali kandydatów do stypendium. Warunkiem jego otrzymania było ukończenie semestru nauki z dobrym wynikiem, dobre zachowanie oraz kształcenie na kierunku o specjalności objętej systemem stypendialnym (o tym, które kierunki będą promowane, decyduje Bumar). W tym roku systemem stypendialnym objęta jest klasa kształcąca techników mechaników i mechatroników – to właśnie spośród uczniów klasy o tym profilu wybrano najlepszych, rekomendowanych do stypendium.Stypendia przyznano siedmiorgu uczniom: Albert Bilski, Krystian Wójcik, Dawid Jarosz, Igor Tabiś, Mikołaj Leszczyński, Tobiasz Zarzycki, Jakub Kruk.

W dniu 03.09.2012r. o godzinie 13-tej młodzież ZSTM ucząca się w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych podpisała stypendia fundowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Program stypendialny funkcjonuje w tej szkole już 4 lata a rozpoczęły go ZM „Mesko” czyli obecny Bumar Amunicja. W obecnym roku dołączył zakład PKP PLK, który gwarantuje pracę i funduje stypendia Czytaj dalej