w Skarżysku-Kamiennej

Uczeń klasy 1TK Mateusz Kowalik zajął II miejsce w IV Ogólnopolskim Turnieju Szkół EKO w kategorii techniczno-inżynieryjnej. Konkurs  jest organizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem z siedzibą w Tucholi. Jego celem jest popularyzacja problematyki ekologicznej oraz aktywizowanie młodzieży do poszerzania wiedzy i umiejętności przyrodniczo-technicznych.  Zagadnienia, z którymi musiał zmierzyć się nasz uczeń obejmowały m.in. wiedzę  o atmosferze  Ziemi, źródłach  i skutkach jej zanieczyszczenia, hydrosferze Ziemi, zanieczyszczeniach  naturalnych i antropogenicznych wód, przyczynach i skutkach jej degradacji, procesie samooczyszczania się wód i  uzdatnianiu ich na cele wodociągowe, podziale ścieków, zanieczyszczeniach i metodach ich oczyszczania, gospodarce odpadami (recykling, składowanie, kompostowanie, spalanie), alternatywnych  źródłach energii.

Jest to bardzo duży sukces naszego ucznia, gdyż w turnieju brało udział 181 osób z całej Polski. W pierwszym etapie konkursu należało rozwiązać testy z zakresu ochrony środowiska oraz wykazać się ogólną wiedzą przyrodniczą. Część druga, finałowa polegała na wykonaniu prezentacji multimedialnej na temat: „Jakie konsekwencje rodzi dla środowiska naturalnego brak upowszechniania zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego?” Konkurencja na tym etapie turnieju była również bardzo duża, gdyż zostało zgłoszonych ponad 80 prac. Serdecznie gratulujemy Mateuszowi, tym bardziej, że zabrakło mu tylko 2 punktów, aby zdobyć  I miejsce w Polsce. Jesteśmy z niego dumni i zachęcamy do naśladowania  jego wiedzy, zapału i kreatywności. Życzymy mu dalszych sukcesów oraz miłego pobytu na obozie w Borach Tucholskich, który jest jedną z nagród, jaką otrzymał. Zachęcamy innych uczniów do wstąpienia w szeregi koła ekologicznego, prowadzonego przez panią Małgorzatę Pisarek, którego członkowie odnoszą znaczące sukcesy nie tylko w kraju, ale również w konkursach międzynarodowych.