w Skarżysku-Kamiennej

W Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych miały miejsce dwa spotkania absolwentów. Pierwsze odbyło się w piątek 10 czerwca 2016 roku. Jego uczestnikami było 11 absolwentów klasy 5b Technikum Mechanicznego Technicznych Zakładów Naukowych rocznik 1985/1986. Obecny był również jeden z nauczycieli, pan profesor Stefan Siewierski. Spotkali się 30 lat po maturze. Gości serdecznie powitała pani dyrektor Joanna Żurawka, wyrażając ogromną radość z ich obecności w murach szkoły. W krótkim wystąpieniu pani dyrektor podkreśliła, że absolwenci zechcieli odwiedzić dawny TZN w Roku Otwartej Szkoły.

Sentymentalną lekcję wychowawczą rozpoczął profesor Stefan Siewierski od sprawdzenia listy obecności. Uczestnicy tych szczególnych zajęć zastanawiali się, jaki będzie ich temat. Z entuzjazmem przyjęto propozycję pani dyrektor Żurawki, aby przedmiotem rozmów były losy absolwentów. Każdy z nich opowiadał, jak potoczyło się jego życie po ukończeniu szkoły, jak przebiega kariera zawodowa, jak układa się życie osobiste. W ciepłej i serdecznej atmosferze, przy kawie i poczęstunku toczono długie rozmowy, z humorem wspominano dawne lata, przytaczano anegdoty z życia szkoły. Ze szczególnym sentymentem przypominano postaci byłych nauczycieli i kolegów, między innymi nieżyjącą wychowawczynię panią profesor Bogumiłę Tarabasz. Opowieściom nie było końca. Z łezką w oku wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną w szkole, złożoną z fotografii przesłanych przez absolwentów. Oglądano albumy z tamtych lat i dokonano wpisów do kroniki.

Byli uczniowie, żywo zainteresowani współczesną kondycją szkoły, wypytywali o aktualne kierunki kształcenia. Obecna pani dyrektor szczegółowo przedstawiła informację o nowoczesnych zawodach, w jakich kształci szkoła, zgodnie z programem inteligentnej specjalizacji regionu zwracając uwagę na zawody technik mechatronik i technik mechanik. Absolwenci zainteresowali się ścisłą współpracą z pracodawcami, którzy w przyszłości zatrudnią uczniów, kształcących się w wyżej wymienionych zawodach, a także w zawodach technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów oraz technik logistyk. Z uznaniem podkreślili dbałość dyrekcji i kadry pedagogicznej o przyszłość zawodową swoich wychowanków i zapewnienie im stypendiów dzięki współpracy z zakładami pracy.

Na zakończenie spotkania pani dyrektor życzyła wszystkim dalszych sukcesów zawodowych i osobistych. Zachęciła także do odwiedzin szkoły w kolejnych latach. Absolwenci w dowód wdzięczności za tak miłe przyjęcie wręczyli pani dyrektor bukiet kwiatów.

Drugie spotkanie absolwentów, tym razem po 50 latach od ukończenia szkoły odbyło się w środę 15 czerwca 2016 roku. Uczestniczyło w nim 18 byłych uczniów z klasy 5c Technikum Mechanicznego z rocznika 1965/1966. W spotkaniu wziął udział wychowawca, pan profesor Aleksander Młynarczyk z żoną, który wygłosił wzruszające przemówienie, pełne nostalgicznych wspomnień. Profesor swoim zwyczajem, tak jak przed laty dał „swoim orłom” matematyczne zadanie, które z łatwością rozwiązali. Absolwenci szczególnie ciepło wspominali lata spędzone w technikum. Przybyli z całej Polski goście odwiedzili groby swoich zmarłych kolegów i profesorów.