w Skarżysku-Kamiennej

W patio Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej 14 czerwca odbyło się uroczyste spotkanie krwiodawców, w czasie którego podsumowano XIII edycję turnieju szkół ponadgimnazjalnych „Młoda krew ratuje życie”. W uroczystości udział wzięły władze miasta i powiatu oraz wiceprezes Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK w Kielcach pani Anna Głowacka. Wszystkim krwiodawcom serdecznie podziękowano za ofiarność i bezcenną pomoc niesioną drugiemu człowiekowi. Nagrodzono honorowych krwiodawców oraz podsumowano XIII edycję Turnieju dla szkół ponadgimnazjalnych w honorowym krwiodawstwie, trwającą od 1 września 2015r. do 6 czerwca 2016r. Podczas XIII edycji turnieju dokonano 316 pobrań i oddano 141 litrów 110 ml krwi. Szkoły oddały następującą ilość krwi:

1. I LO 8,550 ml 19 pobrań
2. II LO 25.300 ml 58 pobrań
3. Zespół Szkół Ekonomicznych 15.750 ml 35 pobrań
4. Zespół Szkół Technicznych 36.900 ml 82 pobrania
5. Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych 13,500 ml 30 pobrań
6. Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych 33.580 ml 76 pobrań
7. Zespół Szkół w Suchedniowie 7.200 ml 16 pobrań

Zgodnie z regulaminem o kolejności zajętego przez szkołę miejsca decydował wskaźnik aktywności, tj. ilość krwi oddanej w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia na dzień 6 czerwca 2016 roku.
Klasyfikacja końcowa w powiecie skarżyskim:

I miejsce II LO 0,28 wskaźnik na 1/ucznia
II miejsce ZST 0,26 wskaźnik na 1/ucznia
III miejsce ZST-M 0,22 wskaźnik na 1/ucznia
IV miejsce ZSE 0,13 wskaźnik na 1/ucznia
V miejsce ZS Suchedniów 0,13 wskaźnik na 1/ucznia
VI miejsce I LO 0,13 wskaźnik na 1/ucznia
VII miejsce ZSS-U 0,12 wskaźnik na 1/ucznia

Zastępca Prezydenta Miasta pan Krzysztof Myszka wręczył wyróżnionym krwiodawcom puchary i dyplomy, a także upominki ufundowane przez prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej. Uroczystość wzbogacił występ uczniów z Gimnazjum nr 2.

W naszej szkole bardzo prężnie działa koło PCK, którego opiekunkami są panie: Małgorzata Pisarek i Ewa Jaworska. Wśród jego członków mamy około 30 krwiodawców, regularnie oddających krew. W tym roku szkolnym odbyły się dwie akcje honorowego oddawania krwi: jedna w Liceum Ekonomicznym, a druga w ZSTM. Uczniowie naszej szkoły, którzy zdecydowali się na wzięcie udziału w akcji w marcu 2016 roku oddali 13,5 litra cennego płynu. Szczególne podziękowania kierujemy do absolwentów. Mamy nadzieję, że młodsi uczniowie godnie zastąpią ich w kolejnych latach.