w Skarżysku-Kamiennej

Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych – „zawodowo bliżej Europy”. Jest on realizowany jest w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe, na podstawie umowy nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079253.

 

Celami strategicznymi projektu są:

 • stwarzanie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju;
 • wspieranie w procesie kształcenia umiejętności i poszerzenia wiedzy;
 • przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie;
 • wskazanie możliwości funkcjonowania w zjednoczonej Europie i przygotowanie do realizacji tego zadania;
 • umożliwienie korzystania z najnowszych technologii informatycznych;
 • pomoc w nauce tolerancji, szacunku dla innych ras, kultur, wyznań;
 • umożliwienie uczniowi pełnego rozwoju intelektualnego, zainteresowania dla świata, rozbudzenie pasji zawodowej oraz kształtowanie osobowości;
 • przygotowanie uczniów do zawodu i stworzenia im możliwości dalszego kształcenia;
 • rozbudzanie w młodzieży postawy patriotycznej oraz więzi z własnym regionem;
 • kształtowanie poczucia związku z Europą i jej kulturą;
 • doskonalenie umiejętności językowych oraz promowanie szerokiej różnorodności językowej Unii Europejskiej;
 • podnoszenie jakości pracy szkoły.

 

Chcielibyśmy, aby uczniowie biorący udział w projekcie poszerzali swoją wiedzę zawodową, rozwijali kompetencje związane z rozwiązywaniem problemów, wzbogacali znajomość języka obcego zawodowego  i wiedzę praktyczną, którą wykorzystają w dalszym kształceniu oraz w przyszłej pracy zawodowej.