Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych

im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

w Szkole Policealnej

odbędzie się  10 września o godz. 15.30

w auli szkolnej Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych

w Skarżysku-Kamiennej.

 

Serdecznie zapraszamy

Słuchaczy I i III semestru.

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

odbędzie się  01 września o godz. 10.00

w auli szkolnej Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych

w Skarżysku-Kamiennej.

 

Serdecznie zapraszamy

Grono Pedagogiczne, Pracowników szkoły,

Rodziców oraz wszystkich Uczniów.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się

24 sierpnia 2021 roku o godzinie 9.00

Zdający egzamin przychodzą na godzinę 8.00

Wszystkie egzaminy (język polski, matematyka, język obcy) rozpoczynają się o tej samej porze

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie
Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej
serdecznie zapraszają Uczniów
kończących edukację w szkole podstawowej
wraz z Rodzicami
do wzięcia udziału w dniu otwartym,
który odbędzie się 07 czerwca 2021r. w
godz. 7.00 – 17.00
w naszej szkole przy ul. Legionów 119

 

W trakcie trwania dnia otwartego służymy pomocą związaną z przyjęciem do klas pierwszych.

Sekretariat Szkoły będzie również czynny 04 czerwca 2021 roku w godzinach 8.00 – 14.00

Drodzy Absolwenci!

W imieniu własnym oraz wszystkich nauczycieli
serdecznie gratuluję ukończenia Technikum nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.
Mijają cztery lata wspólnej nauki. Był to okres wytężonej pracy,
chwil szczęścia i radości, czasem smutku i żalu.
Wierzę, że tych zdarzeń miłych było zdecydowanie więcej.
Życzę byście te piękne chwile na zawsze pozostawili
w Waszej pamięci.
Życzę wszystkim realizacji celów i zamierzeń. Nie rezygnujcie z Waszych marzeń.
Wszystkiego najlepszego w dorosłym życiu.
A wszystkim, przed którymi jeszcze egzaminy chciałabym dodać optymizmu i wiary w dążeniu do obranego celu.
Życzę dobrych wyników na  egzaminie maturalnym.

Dziękuję wychowawcom klas maturalnych za trud i wysiłek włożony w pracę

z uczniami. Dziękuję nauczycielom i pracownikom szkoły za codzienną, jakże ważną  pracę.

Joanna Żurawka Dyrektor ZSTM

Nasza szkoła rozpoczyna udział w projekcie pt. Uczymy nowocześnie w ZSTM”. Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w zakładce: „dla ucznia” – „projekty unijne” – projekt „Uczymy nowocześnie w ZSTM”