Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych

im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Gratulacje dla Naszych Uczniów!

Miło nam poinformować o sukcesie naszego ucznia Bartosza Pudzianowskiego z kl. II MM, który zajął I miejsce w II Powiatowym Konkursie na Prezentację Multimedialną w Języku Angielskim. Finał Konkursu odbył 04 marca na platformie Google Classroom, a zorganizowany został przez I L.O. im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej pod patronatem honorowym Starosty Skarżyskiego. Jury doceniło kunszt wykonania prezentacji, poziom znajomości języka angielskiego oraz świetne przedstawienie kilku istotnych wydarzeń, które miały miejsce w krajach anglojęzycznych w XX i XXI w. Bartosz jednogłośnie zwyciężył!

Równie ciekawą prezentację przygotował Jakub Kozicki, również z kl. II MM. Ciekawa forma graficzna, tematyka oraz kreatywność w podejściu do omawianego tematu pozwoliły Kubie uplasować się na miejscu IV.

Uczniów do konkursu przygotowała Iwona Wąsowska.

Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych – „zawodowo bliżej Europy”. Jest on realizowany jest w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe, na podstawie umowy nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079253.

 Celami strategicznymi projektu są:

 • stwarzanie uczniowi możliwości wszechstronnego rozwoju;
 • wspieranie w procesie kształcenia umiejętności i poszerzenia wiedzy;
 • przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie;
 • wskazanie możliwości funkcjonowania w zjednoczonej Europie i przygotowanie do realizacji tego zadania;
 • umożliwienie korzystania z najnowszych technologii informatycznych;
 • pomoc w nauce tolerancji, szacunku dla innych ras, kultur, wyznań;
 • umożliwienie uczniowi pełnego rozwoju intelektualnego, zainteresowania dla świata, rozbudzenie pasji zawodowej oraz kształtowanie osobowości;
 • przygotowanie uczniów do zawodu i stworzenia im możliwości dalszego kształcenia;
 • rozbudzanie w młodzieży postawy patriotycznej oraz więzi z własnym regionem;
 • kształtowanie poczucia związku z Europą i jej kulturą;
 • doskonalenie umiejętności językowych oraz promowanie szerokiej różnorodności językowej Unii Europejskiej;
 • podnoszenie jakości pracy szkoły.

Chcielibyśmy, aby uczniowie biorący udział w projekcie poszerzali swoją wiedzę zawodową, rozwijali kompetencje związane z rozwiązywaniem problemów, wzbogacali znajomość języka obcego zawodowego  i wiedzę praktyczną, którą wykorzystają w dalszym kształceniu oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Sesja czerwiec-lipiec 2021 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy:

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w
sesji czerwiec-lipiec 2020 roku przez uczniów/słuchaczy/absolwentów upływa:
07 lutego 2021 r. dla podstawy programowej 2017 i 2019
21 lutego 2021 r. dla podstawy programowej 2012.

Osoby nieobecne na egzaminie w sesji styczeń-luty 2021, mogą być ponownie zgłoszone do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2021 pod warunkiem, że złożą pisemną deklarację wg. podanych wyżej terminów.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 roku mają 7 dni na złożenie
deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2021r. do dyrektora szkoły, licząc od dnia ogłoszenia wyników, tj. od dnia 31.03.2021 r.

Z poważaniem – Joanna Żurawka

Dyrektor ZSTM

Szanowni Maturzyści i Absolwenci Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych
w Skarżysku – Kamiennej

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. z siedzibą w Krakowie poszukują osób chętnych do pracy na stanowisku:

 • elektromonter,
 • automatyk sterowania ruchem kolejowym.

Brak doświadczenia nie jest przeszkodą w zatrudnieniu, najważniejsze są chęci i motywacja do pracy.
Miejsce pracy: Warszawa.

Jeśli dalej chcesz się rozwijać i nabywać nowych umiejętności związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym zapraszamy do kontaktu i przesyłania CV na adres mailowy: bartlomiej.rybarski@kza.com.pl

Szanowni Rodzice i Uczniowie!
W związku z zapowiedzią Premiera Rządu i ukazaniem się noweli Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 19 października 2020 r. obowiązuje w naszej szkole nauczanie zdalne. Przygotowaliśmy nowe procedury funkcjonowania naszej szkoły w wariancie zdalnym oraz hybrydowym dla uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem z nauczania zdalnego wyłączone są zajęcia w kształceniu praktycznym w tych zawodach, gdzie nie ma możliwości nauczania zdalnego. Dotyczy to w szczególności uczniów klas IV, dla których przewidziany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty. Jest możliwość indywidualnego uczestniczenia uczniów również w zajęciach rewalidacyjnych. W przypadku przejścia naszego powiatu do strefy żółtej, nowelizacja rozporządzenia wskazuje również ilość uczniów, która powinna znajdować się w szkole czyli 50%.
Bardzo proszę o zapoznanie się z nowymi procedurami i regulaminem w nauczaniu zdalnym i hybrydowym, które zamieszczone zostały na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań proszę o kontakt telefoniczny (41 2532897) lub mailowy (kontakt@zstm.pl) z dyrekcją szkoły.
Życzę dużo zdrowia!
Dyrektor ZSTM

W naszej szkole, jak co roku, obchodzimy Dzień Patrona, Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość odbyła się 9 października na boisku szkolnym. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Duża część naszych „pierwszaków” była w mundurach, gdyż na co dzień biorą udział w zajęciach innowacji wojskowej. Uczniowie zaśpiewali także pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego.
Kolejnym punktem imprezy był krótki wykład na temat naszego patrona, który wygłosił pan Piotr Berliński. Następnie zostały rozdane nagrody zwycięzcom konkursu dotyczącego wiedzy na temat inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Nagrody (opaski sportowe, pendrivy, piłki i dyplomy) otrzymali:
1. miejsce – Gabriela Synowiec z kl.4 TK
2. miejsce – Kacper Ludew z kl. 4TK
3. miejsce – Marita Markiewicz z kl. 2TK
4. miejsce – Alan Sieczka z kl. 1TK
5. miejsce – Bartosz Markiewicz z kl. 1TK
Ostatnim, bardzo miłym akcentem było złożenie życzeń przez uczniów nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Następnie nauczyciele zostali obdarowani różami i tulipanami. Naszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili rodzice uczniów klas pierwszych.