Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych

im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Get Adobe Flash player

Informuję, że o wynikach egzaminu można dowiedzieć się u swoich wychowawców w dniu 20.03.2020r. po godz. 12-stej. (o ile nie zajdą okoliczności, które uniemożliwią przesłanie tych wyników z OKE Łódź). Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemiczny i bezpieczeństwo
nie ma możliwości, bez uzgodnienia telefonicznego, osobistego przyjścia do szkoły po wyniki. Wszystkie osoby, które chcą poprawić egzamin, zostaną zgłoszone ponownie, wystarczy wysłać wypełnioną deklarację na adres szkoły: kontakt@zstm.pl lub za pomocą poczty do 31.03.2020r.
Deklaracje do egzaminu będą przyjmowane od uczniów, słuchaczy, absolwentów wyłącznie drogą mailową lub za pomocą poczty do 31.03.2020r. (druk na stronie OKE Łódź).

Joanna Żurawka – Dyrektor ZSTM

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie,

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów

stanu epidemicznego w Polsce, informuję,

że od 16 marca 2020 r. aż do odwołania,

Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku – Kam.

ogranicza osobiste kontakty z osobami z zewnątrz.

Zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw

i przesyłanie wszelkich dokumentów

drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztą:

Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych

ul. Legionów 119

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 41 253-28-97

e-mail: kontakt@zstm.pl

Dziękujemy za zrozumienie.

Dyrektor szkoły Joanna Żurawka

Drodzy uczniowie,

w związku z zawieszeniem zajęć,

bardzo proszę wszystkich o pozostawanie w domach.

Proszę o śledzenie komunikatów

na grupie i stronie internetowej szkoły.

Wszystkie materiały zamieszczane przez nauczycieli

(zadania, ćwiczenia, zagadnienia, prezentacje, itp.),

należy przepisać i uzupełnić w zeszycie przedmiotowym.

Również zadane prace domowe należy bezzwłocznie realizować.

Proszę  zadbać o higienę, o bezpieczeństwo własne i innych.

Liczę na wasze zrozumienie.

Trzymajcie się ciepło,

pozdrawiam – Joanna Żurawka dyrektor ZSTM

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY!

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

W DNIACH 12-25.03.2020R.

ZAWIESZA SIĘ ZAJĘCIA W SZKOLE

(DOTYCZY TECHNIKUM ORAZ SZKOŁY POLICEALNEJ).

6 marca podpisano w naszej szkole kolejne umowy stypendialne z Mesko S.A. Do grona stypendystów dołączyło siedmiu uczniów z klas pierwszych o profilu mechanicznym i mechatronicznym. Stypendia otrzymali:

Klasa I M (technik mechatronik)
Bartłomiej Patyński
Miłosz Zygmanowski

klasa 1 MM (technik mechatronik)
Bartosz Pudzianowski
Jakub Kozicki
Adam Rogala
Norbert Łakomiec

klasa 1 MM (technik mechanik)
Jakub Olejarz

Przy podpisywaniu umów stypendialnych obecni byli: Agata Janusz, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Mesko S.A , Grzegorz Kosierkiewicz, kierownik ds.personalnych Mesko S.A, Aleksandra Mazur, specjalista kadr, Katarzyna Bilska, członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego, pani dyrektor Joanna Żurawka oraz wychowawcy klas i rodzice uczniów wyróżnionych stypendiami.

Gratulujemy!

W czwartek 5 marca 2020 roku w Skarżysku-Kamiennej na ul. Legionów 119 naprzeciwko szkoły – Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych o godz.8.00 miał miejsce wypadek komunikacyjny. Na pasach został potrącony pieszy. Udający się do szkoły uczniowie ZSTM niezwłocznie udzielili fachowej pomocy poszkodowanemu mężczyźnie.

Zarówno szybka reakcja młodzieży, jak i profesjonalizm w ich działaniu prawdopodobnie uratowały życie rannemu. Zachowanie uczniów uczęszczających na zajęcia z innowacji wojskowej świadczy o ich rzetelnym przygotowaniu w zakresie pierwszej pomocy. Ponadto młodzież wykazała się wrażliwością, przytomnością umysłu, odwagą i odpowiedzialnością.

Dziękujemy!

Uczniowie, którzy udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu mężczyźnie to: Elżbieta Chyb, Sylwia Pogorzelska, Martyna Derlatka, Emil Kukla, Łukasz Mazur, Piotr Skowron. Otrzymali od władz powiatu skarżyskiego oraz dyrekcji szkoły podziękowania. 

Młodzi bohaterowie otrzymali ogromne brawa od swoich kolegów i koleżanek oraz nauczycieli i dyrekcji. Podziękowania otrzymał także nauczyciel przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Sosnowski, który uczy młodzież m.in. jak udzielić pierwszej pomocy. Wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

 

Dnia 24.01.2020 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kam. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Matematycznego.

Konkurs odbył się w naszej szkole 13.12.2020 pod patronatem pana starosty Artura Berusa.

Podczas wręczenia nagród obecni byli pan starosta Artur Berus oraz członek zarządu pani Katarzyna Bilska. Z naszej szkoły Krzysztof Dalach, uczeń klasy 4 MM zajął III miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.