Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych

im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Zbliża się Dzień Patrona Szkoły, który będziemy obchodzić 9 października 2020 r. Odbędzie się wtedy również uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W związku z tym przypominamy wszystkim sylwetkę naszego patrona – inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Informujemy, że w ramach świętowania odbędzie się konkurs wiedzy o naszym patronie w formie online. Każdy uczeń naszej szkoły, który będzie chciał wziąć udział w konkursie, (uczniowie klas pierwszych obowiązkowo), musi w piątek o godz. 8.15 wejść na stronę szkoły (lub Facebooka), gdzie w aktualnościach będzie podany link i kod do gry wraz z instrukcją oraz pytania konkursowe. Pytania pojawią się nieco później (po około 10 minutach), jest to czas na zapoznanie się z instrukcją. Zachęcamy wszystkich uczniów do przypomnienia sylwetki inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! Życzymy pomyślnych wyników!

Już po raz kolejny, zgodnie z tradycją szkoły, odbył się Złaz Pierwszoklasisty. Jak co roku uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami wzięli udział w rajdzie pieszym na Wykus. Pogoda dopisała! Można było podziwiać piękno przyrody oraz spędzić miło czas przy ognisku. Klasa 2T przygotowała otrzęsiny na wesoło. Pamiątkowe dyplomy dla klas pierwszych wręczyła pani dyrektor Joanna Żurawka. Dziękujemy panu Sławomirowi Jaworskiemu za przygotowanie Złazu, panu Witoldowi Zajączkowskiemu za ciekawą prelekcję na temat wydarzeń historycznych związanych z Wykusem, księdzu Piotrowi za odprawienie Mszy Świętej polowej.

Witamy uczniów z klas pierwszych w naszych szeregach!

W środę 23 września 2020 r. w naszej szkole kolejny raz odbyła się uroczystość wręczenia uczniom certyfikatów ukończenia dwuletniego szkolenia w zakresie Innowacji Wojskowej.

W imieniu Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach wręczył je kapitan Łukasz Świątek. W uroczystości uczestniczyła także dyrektor szkoły Joanna Żurawka oraz opiekun innowacji wojskowej Jarosław Sosnowski. W czasie spotkania podsumowano wyniki szkoleń oraz wręczono nagrody. Celem dwuletniego szkolenia  jest propagowanie wiedzy wojskowej oraz popularyzowanie wśród młodzieży postaw proobronnych i patriotycznych.

     Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Realizowane są tam szkolenia i zajęcia praktyczne. CPdMZ w Kielcach jest dla szkoły jednostką patronacką. Uczniowie biorący udział w innowacji wojskowej odbywają również szkolenia strzeleckie na strzelnicy „Świt” w Starachowicach. W ostatnich dwóch latach poszerzali też swą wiedzę i umiejętności w ramach szkoleń podczas IV i V Zlotu Klas Mundurowych w Żaganiu organizowanych przez 11 Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej.

Uroczysta inauguracja

semestru zimowego w roku szkolnym 2020/2021

w Szkole Policealnej

odbędzie się 11 września o godz. 16.00

w sali nr 206.

Serdecznie zapraszamy Grono Pedagogiczne i Słuchaczy.

Dyrekcja Szkoły

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ZSTM w ramach projektu otrzymało pięć laptopów dla uczniów do realizacji zdalnego nauczania.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

odbędzie się 01 września o godzinie:

9.15 – klasy IV i III

9.45 – klasy II

10.15 – klasy I

na boisku szkolnym

Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych

w Skarżysku-Kamiennej.

 

Serdecznie zapraszamy

Grono Pedagogiczne, Pracowników szkoły,

Rodziców oraz wszystkich Uczniów.

Dyrekcja szkoły

W dniu 11.08.2020r od godz. 10.00 można odbierać świadectwa maturalne
w Sekretariacie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Absolwenci, którzy nie uzyskali min. 30% punktów
z jednego obowiązkowego egzaminu pisemnego,
mogą złożyć oświadczenie do Dyrektora szkoły (do 14 sierpnia)
o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (8 września)

Poniżej jest zamieszczony komunikat OKE Łódź i wzór oświadczenia.

(więcej informacji na stronie OKE Łódź http://www.oke.lodz.pl).

 

Egzaminy w formie zdalnej w dniach 20 i 21.06.2020:

 1. A. Woźniak-Grad            – Podstawy przedsiębiorczości
 2. P. Berliński                      – Podstawy prawa pracy
 3. U. Zielińska – Smęder     – Zagrożenia w środowisku pracy
                                             – Zarządzanie systemami BHP
 4. R. Frąckiewicz                – Ergonomia w procesie pracy
 5. A. Chądzyński                – Ocena ryzyka zawodowego
                                            – Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków
                                              przy pracy i chorób zawodowych
                                            – Techniczne bezpieczeństwo pracy

Harmonogram Egzamin zawodowy praktyczny (czerwiec 2020)

Data Godzina Kwalifikacja
22.06.2020r.

Poniedziałek

9.00

Sala 2

A.44

E.18

AU.46

9.00

Sala 1

AU 22

A.31

13.00

Sala 3

A.45

MS.12

24.06.2020r.

Środa

9.00 E.19
25.06.2020r.

Czwartek

8.00 M.44
27.06.2020r.

Sobota

9.00 B.30
01.07.2020r.

Środa

8.00 EE.02
12.00 EE.02
16.00 EE.02
02.07.2020r,

Czwartek

8.00 EE.02
06.07.2020r.

Poniedziałek

9.00 EE.27
15.00 EE.27
07.07.2020r,

Wtorek

9.00 EE.27

Szczegółowy wykaz wejść na egzaminy u wychowawcy.

 

Harmonogram Egzamin zawodowy pisemny (czerwiec 2020)

Data Godzina Kwalifikacja
23.06.2020r.

Wtorek

10.00 AU.22

EE.27

12.00

 

AULA

AU 46

EE.02

A.44