Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych

im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Get Adobe Flash player

W dniu 8 listopada, w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Skarżyskiego, w hali sportowej I LO odbyły się zawody sportowe w piłce koszykowej dziewcząt. Organizatorem rozgrywek jest tradycyjnie Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego.

W mistrzostwach wzięło udział sześć drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy.

W reprezentacji naszej szkoły były:

1. DOMINIKA DUDZIC 3MD
2. WERONIKA FORNAL 3LM
3. MARCELINA PĘKALA 3LM
4. JOLANTA DYK 3LM
5. WERONIKA ARAK 2TK
6. WIKTORIA ARAK 2TK
7. NATALIA KASPRZYK 1TK
8. JUSTYNA STREJCH 1TK

Po zaciętej rywalizacji w grupie, naszym dziewczynom brakło trochę szczęścia, w meczu z ZST przegrały 11:10, natomiast z II LO 11:8. Mimo ogromnego zaangażowania naszych zawodniczek nie udało się im zająć miejsca na podium. W meczu o piąte miejsce drużyna ZSTM zagrała niezwykle zmotywowana i zmobilizowana. Dziewczęta zmierzyły się z ekipą ZSSU i wygrały to spotkanie 11:3, zajmując tym samym piąte miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych rozgrywkach.

W dniu 27 października uczniowie klasy I TK uczestniczyli w wycieczce techniczno-dydaktycznej na stację Wąchock.

Uczniowie poznali pracę dyżurnego ruchu, nastawniczego oraz automatyka. Na nastawni dysponującej i wykonawczej stacji Wąchock pracownicy zaprezentowali zasady obsługi urządzeń mechanicznych scentralizowanych. Poznali także zasady prowadzenia ruchu pociągów w stacji oraz na szlaku.

Uczniowie mieli także możliwość zapoznania się z budową infrastruktury kolejowej. Na gruncie zaprezentowano zasady przekładania rozjazdu, zabezpieczenia rozjazdu sponą iglicową oraz zamkiem trzpieniowym w sytuacjach awaryjnych.

Wiedza przekazana młodzieży potrzebna będzie do nauki przedmiotów zawodowych w zawodzie technik transportu kolejowego.

W miesiącu październiku nasza szkoła rozpoczęła projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych. Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności zawodowych, językowych oraz społecznych. Uczniowie będą mogli odbyć praktyki zawodowe u partnerów zagranicznych w Budapeszcie, Wiedniu oraz w Mediolanie. Oprócz doskonalenia zawodowego uczestnicy projektu zapoznają się z kulturą, historią i zwyczajami krajów, w których będą przebywać. Projekt potrwa do 30 listopada 2018 roku i jest adresowany do uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik transportu kolejowego oraz technik logistyk.

19 października 2017 r. na polanie Wykus w Sieradowickim Parku Krajobrazowym w Górach Świętokrzyskich odbył się XIX Złaz Pierwszoklasisty, w którym brali udział uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Transportowo–Mechatronicznych. W imprezie uczestniczyło ponad 80 osób, które do celu wędrowały z trzech stron: Wąchocka, Mostek i Wielkiej Wsi. Do pokonania mieli ponad 10 kilometrów. Na miejscu znany przewodnik, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Witold Zajączkowski wygłosił prelekcję o Górach Świętokrzyskich i partyzantach walczących na tych terenach w czasie II wojny światowej. Po tej interesującej lekcji historii Mszę świętą przed kapliczką Matki Boskiej Bolesnej na Wykusie odprawił ksiądz Piotr Wołąkiewicz uczący młodzież w ZSTM. Następnie uczniowie wraz z opiekunami przeszli na pole biwakowe w okolicach Siekierna, gdzie płonęło przygotowane przez organizatorów ognisko i czekały smaczne kiełbaski. Po gorącym posiłku kolejnym punktem imprezy były otrzęsiny przygotowane przez uczniów klas drugich i trzecich biorących udział w innowacji wojskowej. Pierwszoklasiści wraz z wychowawcami brali udział w zabawnych konkurencjach. Rywalizację wygrała klasa 1LM, drugie miejsce zdobyła klasa 1EE, a na trzecim uplasowała się klasa 1TK.

Złaz to bardzo wartościowa impreza, która już należy do tradycji szkoły. Uczniowie klas pierwszych podczas wędrówki ćwiczą kondycję fizyczną, integrują się ze sobą, poznają wychowawców, bogacą się duchowo, zyskują wiedzę o swoim regionie, a przy tym świetnie bawią się w czasie ogniska i otrzęsin.

Tegoroczny złaz, podobnie jak te w ubiegłych latach, należał do udanych i na długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów, którzy mimo zmęczenia świetnie się bawili, dzięki temu poczuli się dobrze w nowej szkole. Piękna jesienna pogoda sprzyjała w wędrówce po Ziemi Świętokrzyskiej i zachęcała uczniów do jej kontynuowania w przyszłości w ramach istniejącego w szkole koła turystycznego.

We wtorek, 17 października w auli naszej szkoły odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Patrona inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, które były połączone ze ślubowaniem klas pierwszych.

Na początku uroczystości wszystkich zgromadzonych przywitała dyrektor szkoły Joanna Żurawka. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu głos zabrali: pan Jerzy Żmijewski, pan Marcin Piętak i przedstawiciele zakładów pracy. Następnie odbyło się ślubowanie klas pierwszych, po którym uczniowie z rąk wychowawców otrzymali e-booki z wgranymi pomocami naukowymi do nauki przedmiotów zawodowych.

Kolejnymi punktami uroczystości było zaprezentowanie sylwetki Eugeniusza Kwiatkowskiego przez ucznia szkoły Karola Święcickiego, przedstawienie sondy ulicznej na temat znajomości naszego patrona. Na zakończenie wystąpił szkolny zespół muzyczny.

Uroczystość była także okazją do złożenia życzeń i wręczenia symbolicznych kwiatów z okazji minionego święta KEN.

W środę 11 października w hali sportowej I LO odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych Chłopców w Tenisie Stołowym, których organizatorem jest Starostwo Powiatowe, Wydział Promocji, Kultury, Sportu Turystyki. W turnieju wzięło udział 6 drużyn z następujących szkół: I LO, II LO, ZSE, ZSSU, ZST i ZSTM. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna naszej szkoły, która w finale pokonała ZSE.

Skład drużyny ZSTM: Patryk Łyżwa kl.4TL, Damian Strycharski kl.4ME, Hubert Osobiński kl.1TK.

Kilka dni wcześniej 4 października odbyły się zawody dziewcząt. Nasze zawodniczki: Kamila Lisowska, Justyna Strejh i Kinga Śmieszek z kl. 1TK w klasyfikacji końcowej zajęły czwarte miejsce.

Opiekunem drużyn był pan Sławomir Jaworski.

5 października 2017 r. do grona stypendystów dołączyło dziewięcioro uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku–Kamiennej. To przyszli technicy transportu kolejowego. Wszyscy otrzymają comiesięczne stypendia, a po uzyskaniu tytułu technika możliwość zatrudnienia u zarządcy infrastruktury. Zakład Linii Kolejowych w SkarżyskuKamiennej zatrudnił już 14 absolwentów, którzy byli objęci programem stypendialnym. PKP PLK S.A. od kilku lat współpracują ze szkołami kształcącymi kolejarzy. Dzięki takim działaniom przygotowywani są przyszli pracownicy kolei.

Obecnie uczniowie Zespołu Szkół Transportowo Mechatronicznych korzystają ze stypendiów fundowanych przez PKP PLK S.A. To przyszli technicy dróg i mostów kolejowych (klasa III), technicy transportu kolejowego (klasa III i IV), oraz technicy elektroenergetycy transportu szynowego (klasa IV).

PLK wspierają rozwój kolejowego szkolnictwa zawodowego. Placówkom, które kształcą m.in. na kierunkach technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, automatyk sterowania ruchem kolejowym czy technik transportu kolejowego poza fundowaniem stypendiów oferujemy pomoc w organizowaniu praktyk, oraz wsparcie specjalistycznej kadry. Dzięki temu zyskujemy przygotowanych pracowników, co znacznie ułatwia im nie tylko rozpoczęcie, ale i efektywną pracę mówi Krzysztof Pióro, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej.

Ponadto PLK oferują wsparcie przy opracowywaniu programu i organizacji praktyk zawodowych, a także zapewniają pomoc przy tworzeniu zaplecza dydaktycznego i udostępniają wykwalifikowanych wykładowców przedmiotów zawodowych.

Program stypendialny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły w 2010 roku. Uczniowie otrzymują 250 zł stypendium już w drugim roku nauki, czwartoklasiści 450 zł miesięcznie. Dodatkowo regulamin programu stypendialnego przewiduje na koniec każdego roku szkolnego stypendyście, który uzyskał średnią z przedmiotów zawodowych na poziomie minimum 4,0 wypłatę jednorazowego bonusu w wysokości 500 zł.

Uczniowie, którzy otrzymali stypendium:
1. Klaudia Kołodziej, średnia ocen ogólna 4,85, Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4,75
2. Wiktoria Arak, średnia ocen ogólna 4,6, Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4,5
3. Damian Wołoszyn, średnia ocen ogólna 4,5, Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4,75
4. Marcin Gajos, średnia ocen ogólna 4,5, Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4,75
5. Weronika Arak, średnia ocen ogólna 4,45, Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4,25
6. Paulina Stando, średnia ocen ogólna 4,85, Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4
7. Wiktoria Gut, średnia ocen ogólna 4,35, Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4
8. Kamil Gubiec, średnia ocen ogólna 4,3, Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4
9. Jakub Tomczyk, średnia ocen ogólna 4,31 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4,85

05.10.2017r Innowacja wojskowa ZST-M gościła w jednostce wojskowej. Szkolenie w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach w roku szkolnym 2017/2018 przebiega zgodnie z planem. Podczas zajęć realizowane były następujące zagadnienia:

Klasa I

szkolenie obywatelskie:
– historia, tradycje i zadania Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych,
– szkolenie żołnierzy na potrzeby misji zagranicznych i służby przygotowawczej
.

regulaminy:
– wojskowe przepisy mundurowe,
– s
topnie wojskowe.

Klasa II

szkolenie ogniowe:
– zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią,
– zasady bezpieczeństwa na strzelnicy,
– zasady celowania, typowe błędy w technice strzelania,
– p
rzyjmowanie postaw strzeleckich,
– b
udowa, przeznaczenie i dane taktyczno – techniczne, składanie i rozkładanie broni 5.56 mm kbs „BERYL” .

szkolenie saperskie:
– miny wojsk własnych,
– zasadnicze miny państw ościennych.

Po odbyciu szkolenia innowacja brała udział w prezentacji sprzętu i uzbrojenia oraz pojazdów wojskowych, zwiedzała teren jednostki w ramach Dnia Otwartego Koszar.

W związku z obchodami 100 – lecia Sądu Okręgowego w Kielcach oraz 30 – lecia Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej, 29 września uczniowie ZSTM wzięli udział w dniu otwartym Sądu Rejonowego. W zwiedzaniu gmachu sądu wzięli udział uczniowie klas 1EE oraz uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach innowacji policyjnej.
Dużą atrakcją spotkania było przeprowadzenie przez uczniów zaaranżowanego procesu dotyczącego pobicia w szkole. Wszyscy uczniowie z ogromnym zaangażowaniem wczuli się w przeznaczone dla nich role, a po zakończeniu „procesu” przyznali, że bawili się świetnie i dużo się nauczyli.

W środę 20 września w świetlicy szkolnej ZSTM w ramach XV edycji Turnieju „Młoda krew ratuje życie” odbyła się pierwsza powakacyjna akcja poboru krwi wśród pełnoletnich uczniów szkół naszego powiatu. Do akcji przystąpiło 60 uczniów z następujących szkół: I LO, II LO, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Samochodowo – Usługowych oraz nasza szkoła. Po wstępnych badaniach krew mogło oddać 35 uczniów. Każdy oddający krew uczeń otrzymał 8 czekolad, soczek, kosmetyk, oraz ciepły posiłek. W rezultacie zostało oddane 15750 ml krwi pełnej.
Wielkie podziękowania dla honorowych krwiodawców, którzy dzielą się tym, co mają najcenniejsze – swoją krwią.