w Skarżysku-Kamiennej

W czwartek 9 czerwca 2016 r. kolejny rocznik naszych uczniów zakończył dwuletnie szkolenie w ramach innowacji wojskowej. Uczestniczący w zajęciach otrzymali certyfikaty, które wręczył im w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach dowódca jednostki płk dypl. Wiesław Mitkowski. W rozdaniu certyfikatów uczestniczyli: dyrektor szkoły Joanna Żurawka, prowadzący zajęcia z innowacji w szkole Jarosław Sosnowski oraz mjr Andrzej Szostak. W czasie uroczystości podsumowano także wyniki szkoleń i wręczono nagrody za udział w konkursach organizowanych na terenie jednostki, sprawdzających wiedzę o Wojsku Polskim i umiejętności praktyczne z zakresu budowy, składania i rozkładania broni strzeleckiej.Na zakończenie płk Wiesław Mitkowski życzył młodzieży bezpiecznych i udanych wakacji.


Innowacja cieszy się dużym powodzeniem wśród młodzieży, zwłaszcza tej, która w przyszłości chce znaleźć pracę w służbach mundurowych. Uczniowie nabywają umiejętności w zakresie obronności, pierwszej pomocy, zachowań w różnych sytuacjach kryzysowych, obsługi i strzelania z broni palnej, łączności, terenoznawstwa. W ramach innowacji w klasie pierwszej i drugiej młodzież wyjeżdża na zajęcia do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, a także na strzelnicę „Świt” w Starachowicach. W szkole organizowane są spotkania z ciekawymi gośćmi współpracującymi z Wojskiem Polskim, którzy przebywają na misjach zagranicznych.
Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie oferującą tego typu formę zajęć, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Uczniowie z przyjemnością biorą udział w szkoleniach i wyjazdach, chętnie uczestniczą w uroczystościach szkolnych i powiatowych, z godnością reprezentują szkołę. Jest to także doskonała forma propagowania wiedzy z zakresu obronności, bezpieczeństwa kraju oraz kształtowania postaw patriotycznych.