Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych

im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Get Adobe Flash player

Dzisiaj, 28 czerwca 2015r. odbyły się obchody 75 rocznicy rozstrzelania Polskich Patriotów na Brzasku. Rocznicy patronowali włodarze powiatów, miast i gmin, których mieszkańcy są pochowani w zbiorowej mogile na Brzasku.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowisk kombatanckich z terenu powiatu skarżyskiego, poczty sztandarowe, delegacje szkół, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i politycznych, parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej, przedstawiciele władz wojewódzkich i władz samorządowych. Nie zabrakło również delegacji z naszej szkoły. Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych reprezentował poczet sztandarowy, Dyrekcja szkoły, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i uczniów.

Uroczystość rozpoczęła Msza święta w intencji pomordowanych. Po Mszy przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia i apel poległych. Salwę honorową wykonała kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, która przybyła ze współpracującego ze szkołą Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych z Kielc. Na koniec uroczystości delegacje złożyły wieńce pod mogiłą zbiorową.

29 czerwca 1940 r. w lesie Brzask pod Skarżyskiem hitlerowska policja dokonała masowej egzekucji 760 osób – mieszkańców Kielecczyzny. Wśród zamordowanych na Brzasku znaleźli się członkowie organizacji „Orła Białego”, których hitlerowcy nie zdołali ująć przed egzekucją na Borze w lutym 1940 r. oraz chłopi z Królewca aresztowani w czasie obławy na oddział majora Henryka Dobrzańskiego –„Hubala”, a także osoby z różnych stron Kielecczyzny więzione wcześniej w hitlerowskich więzieniach i aresztach w Kielcach, Sandomierzu, Pińczowie, Starachowicach i Iłży. Na miejsce egzekucji ofiary dowożone były ze skarżyskich szkół powszechnych nr l i nr 2 zamienionych na tymczasowe więzienia, a także bezpośrednio z więzienia w Kielcach. Sprawcami tej makabrycznej zbrodni byli funkcjonariusze urzędu komendanta policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w Radomiu oraz funkcjonariusze hitlerowskiej policji z Krakowa.

26 czerwca o godz.9.00 w auli naszej szkoły rozpoczęła się uroczystość pożegnania roku szkolnego 2014/2015. Prowadził ją p. Jarosław Sosnowski. Uroczystość zaszczycili swą obecnością członkowie Rady Rodziców p.Małgorzata Zolbach i p.Mateusz Leszczyński oraz młodszy inspektor Dariusz Dębowski – zastępca komendanta powiatowego policji w Skarżysku – Kam. i młodszy aspirant Damian Szwagierek.

Po powitaniu przez p. dyrektor Joannę Żurawkę i wprowadzeniu sztandaru wszyscy odśpiewali hymn państwowy. Następnie p. wicedyrektor Elżbieta Cieślik przedstawiła wyniki klasyfikacji rocznej. W obecnym roku szkolnym aż 57 uczniów osiągnęło średnią ocen 4,0 i powyżej. 18 z nich, dzięki średniej przekraczającej 4,75, otrzymało z rąk pani dyrektor świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Są to:

Ilona Pękala                           3AL     5,13
Diana Trzos                            3 AL.   5,07
Tomasz Bąk                           1 ME    5,00
Jakub Kaprzyk                      2 MM  5,00
Karolina Adamczyk              1 TL     4,95
Albert Bilski                           3 AM   4,94
Mikołaj Leszczyński              3 AM   4,94
Martyna Grzyb                       2 MD   4,92
Dawid Klimorowski                3 AL.   4,87
Krystian Wójcik                      3 AM   4,84
Sabrina Bąk                            2 AL.    4,81
Kuba Adamczyk                     1 TL    4,80
Katarzyna Furmańczyk         1 TL    4, 80
Klaudia Górlicka                     3 AL.   4,80
Sebastian Sitek                       1 TL    4,80
Ilona Walkiewicz                    2 MD   4,78
Michał Banasik                       2 MM   4,75
Jakub Jędraszczyk                2 AL.    4,75

Serdecznie gratulujemy.

Pani wicedyrektor przedstawiła również ranking klas w dwóch kategoriach: najlepsi pod względem ocen i frekwencji. Czołowe miejsce w kategorii ocen zajęły klasy:

2 AL – wych. Anna Dąbrowska
1 TL – wych. Izabela Żak
3 AM – wych. Agata Krawarska

W kategorii najlepsza frekwencja zwycięzcy to:

1 TL – wych. Izabela Żak
2 MD – wych. Ewa Sieczka
1 MM – wych. Iwona Kowalik

Gratulujemy.

Kolejnym miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez inspektora Dariusza Dębowskiego uczniom kl.3 AL certyfikatów ukończenia innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo publiczne”.

W bieżącym roku szkolnym wielu uczniów brało udział w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, za które otrzymali na dzisiejszej uroczystości nagrody oraz dyplomy z rąk p.dyrektor i nauczycieli prowadzących. Wręczono nagrody
w następujących kategoriach:

• najlepsza frekwencja w szkole – Kuba Adamczyk 1TL,
• czytelnik roku – Patrycja Gibała 1 TL,
• pierwsza pomoc,
• PCK,
• aukcja „Podziel się sercem”,
• konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych,
• konkurs fotograficzny,
• prowadzenie strony internetowej,
• osiągnięcia sportowe,
• Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność”,
• certyfikaty uczestnictwa w projekcie systemowym woj. świętokrzyskiego „Edukacja zawodowa w praktyce”.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Na zakończenie wszystkich zebranych pożegnali, życząc miłych i bezpiecznych wakacji, p.dyrektor Joanna Żurawka i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Piotr Głowacki. Uczniowie udali się wraz ze swoimi wychowawcami do klas po świadectwa.

Teraz czeka nas dwumiesięczny odpoczynek. Bawmy się bezpiecznie…i do zobaczenia 1 września.

uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w

auli ZSTM w piątek 26 czerwca  o godzinie 9.00

serdecznie zapraszamy wszystkich

o godz. 8.00 zapraszamy na Mszę świętą w kościele p.w. św. Józefa w Skarżysku Zachodnim

13 czerwca 2015 roku odbyła się w naszej szkole, już po raz jedenasty, impreza charytatywna „Podziel się sercem”, z której dochód przeznaczony jest na wypoczynek wakacyjny dla dzieci z Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”. Organizatorkami spotkania były pani Izabela Żak – pomysłodawczyni akcji, pani Ewa Sieczka oraz skarżyska Komenda Policji.

Głównym punktem programu była licytacja różnych przedmiotów, podarowanych m.in. przez policjantów, lokalnych przedsiębiorców i artystów, a także wychowanków „Przystani”. Wśród darczyńców znaleźli się także Małgorzata Rozenek, której „Poradnik – perfekcyjna pani domu” z autografem autorki wylicytował wicestarosta Artur Berus czy Olivier Janiak, który podarował koszulkę z autografem. Dzięki fantastycznie prowadzącym aukcję, p. Izabeli Żak i p. Ewie Sieczce oraz uroczym hostessom z kl. 1 TL Wiktorii Bąk i Karolinie Adamczyk udało się sprzedać przedmioty za 8 tysięcy złotych i ponad 100 dolarów. Najwięcej zapłacono za obraz Wiktorii Rumian, wnuczki pana starosty Jerzego Żmijewskiego – 1000 złotych. Bardzo spodobały się również prace wychowanków „Przystani”. Za rzeźbę Dominika Węgłowskiego zapłacono 130 zł, a Adriana Węgłowskiego 300 zł. Akt autorstwa Sandry Nizioł wylicytowano za 120 zł.

W czasie imprezy można było kupić wiele ciekawych przedmiotów, np. książki, obrazy, biżuterię, artykuły sportowe, ubrania, przetwory, wyroby rękodzielnicze. Sklepiki „zarobiły” dla dzieci ponad 2 tysiące złotych.

Niezwykle miłym akcentem spotkania były występy artystyczne. Dzieci z „Przystani” wystawiły na scenie bajkę, a fantastyczny pokaz tańca zaprezentowali członkowie zespołu Katarzyny Barańskiej „Art – Dance”. Brawurowo zatańczyli Natalia Miernik i Sebastian Sitek, uczeń 1 TL. Nauczyciele naszej szkoły przygotowali dla uczestników spotkania smaczny poczęstunek. Jedenasta aukcja zakończona, zaczynamy więc przygotowania do dwunastej.

Do zobaczenia za rok!

10 czerwca 2015 r. kolejny rocznik uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej zakończył specjalne 2-letnie szkolenie w ramach „Innowacji Wojskowej” na kierunkach:
– technik logistyk,
– technik mechatronik,
– technik mechanik,
– technik dróg i mostów kolejowych.

Wręczenie certyfikatów odbyło się w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach a dokonał go dowódca jednostki
płk dypl. Wiesław Mitkowski. W rozdaniu certyfikatów uczestniczyli: dyrektor szkoły Joanna Żurawka, prowadzący innowację w szkole Jarosław Sosnowski oraz mjr Andrzej Szostak. Odbyło się również podsumowanie i wręczenie nagród za udział w konkursach organizowanych na terenie jednostki: Wiedzy o Wojsku Polskim oraz konkursu sprawdzającego umiejętności praktyczne z zakresu budowy, składania i rozkładania broni strzeleckiej. Na zakończenie uroczystości płk W. Mitkowski życzył młodzieży bezpiecznych i udanych wakacji.

Innowacja cieszy się dużym powodzeniem wśród młodzieży, która w przyszłości chce znaleźć pracę w służbach mundurowych. Uczniowie nabywają umiejętności w zakresie obronności, pierwszej pomocy, zachowań w różnych sytuacjach kryzysowych, obsługi i strzelania z broni palnej, łączności, terenoznawstwa. Uczniowie w ramach innowacji w klasie pierwszej i drugiej wyjeżdżają na zajęcia do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. W trakcie zajęć organizowane są również wyjazdy na strzelnicę „Świt” w Starachowicach. Jest to jedyna innowacja mundurowa w powiecie.

Tego typu zajęcia to doskonała forma propagowania wśród młodzieży wiedzy z zakresu obronności, bezpieczeństwa kraju oraz kształtowania postaw patriotycznych. Młodzież mundurowa bierze udział w uroczystościach szkolnych i powiatowych.

Dnia 28.05.2015 Związek Strzelecki „Strzelec” w Skarżysku-Kamiennej przeprowadził plenerowe zajęcia ZIELONA TAKTYKA dla uczniów ZSTM realizujących innowację wojskową i policyjną.

W pierwszej części skarżyscy policjanci przybliżyli pracę przewodnika psa służbowego oraz dali krótki pokaz umiejętności policyjnych psów patrolowych. Dwaj przewodnicy psów służbowych mł.asp. Karol Surdy oraz mł.asp. Tomasz Banach opowiedzieli o pracy na swoich stanowiskach oraz do czego są wykorzystywane policyjne psy służbowe. Jednym z elementów prelekcji był pokaz tresury oraz dynamiczne zatrzymanie niebezpiecznej osoby przy wykorzystaniu policyjnego psa.

W dalszej części „Strzelcy” przeprowadzili profesjonalne szkolenie z zagadnień ZIELONEJ TAKTYKI. Do tych zajęć uczniowie przygotowywali się teoretycznie dwa tygodnie wcześniej. Zajęcia praktyczne odbywały się w czterech następujących grupach:

1. Zajęcia ze zrywania kontaktów oraz odskoku od przeciwnika – prowadził sekcyjny Michał Malara,
2. Marsz ubezpieczony – prowadził st. strzelec Maksymilian Gibaszewski,
3. Postawy strzeleckie – prowadził st. strzelec Amadeusz Bilski,
4. Maskowanie – prowadził st. strzelec Radosław Czerwonka,

Koordynatorem zajęć był drużynowy Tomasz Dąbczyński .
Ta forma zajęć bardzo podobała się uczniom realizującym innowację wojskową i policyjną w ZSTM, którzy zgodnie stwierdzili, że jest to jeden z wielu atutów tej szkoły.

W środę 27 maja w naszej szkole gościli gimnazjaliści z powiatu skarżyskiego, dla których przygotowano spotkanie z pracodawcami w ramach doradztwa zawodowego. Uczestniczyli w nim także uczniowie ZSTM.

Gimnazjaliści obejrzeli prezentację dotyczącą kierunków nauczania w naszej szkole, uczestniczyli w programie „Bezpieczny przejazd”, zwiedzali szkołę, rywalizowali w konkursie językowym zorganizowanym przez p. Iwonę Wąsowską, brali udział w mini konkursach wiedzy technicznej, które umożliwiły im zbadanie predyspozycji zawodowych. Najważniejszym punktem programu tego dnia było jednak spotkanie z przyszłymi pracodawcami, przedstawicielami PKP PLK S.A. oraz firmy PALACAR.

Przedstawiciele kolei zapewnili młodzież o kontynuacji współpracy ze szkołą, gwarantującą stypendia i pracę po jej ukończeniu. Poinformowali o brakach kadrowych, które PKP chce uzupełnić w najbliższym czasie o dobrze wykwalifikowaną kadrę. Dzięki przystąpieniu naszej szkoły do autorskiego programu, skierowanego do uczniów kierunków kolejowych, który zmierza do tego, aby kształcenie praktyczne było prowadzone w ścisłym powiązaniu z pracodawcą taka kadra, złożona z absolwentów naszej szkoły już w tym roku zasili szeregi pracowników kolei.

Współpracy ZSTM ze spółką PKP PLK S.A. zawdzięczamy doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, organizowanie praktyk zawodowych czy wycieczek przedmiotowych.
W czasie środowego spotkania przedstawiciel firmy PALACAR podpisał ze szkołą list intencyjny oraz zapewnił, że w ramach współpracy zaprasza uczniów kształcących się na kierunku technik mechanik operator obrabiarek CNC na praktyki zawodowe, a w przyszłości również do pracy.

ZSTM planuje nawiązać współpracę z zakładami spoza województwa świętokrzyskiego, a także kraju, co daje uczniom gwarancję lepszego rozwoju w zakresie kształcenia praktycznego.
Mamy nadzieję, że takie spotkania i rozmowy utwierdzają uczniów ZSTM w przekonaniu, że dokonali dobrego wyboru kształcenia.

W naszej szkole od wielu lat bardzo aktywnie działa koło ekologiczne pod kierunkiem p.Małgorzaty Pisarek. W maju zorganizowano konkurs, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw proekologicznych.

Organizatorzy postanowili zwrócić naszą uwagę na gospodarkę odpadami i ich powtórne wykorzystanie. Zaproponowali uczniom wykonanie plakatów o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej oraz zrobienie zabawek i maskotek z odpadów. Najaktywniej włączyli się do udziału w konkursie uczniowie z klasy 1 TL. Dziewczyny wykonały ubrania z papieru, folii i plastiku i przygotowały pokaz mody ekologicznej, który poprowadziła Karolina Adamczyk. Jej koleżanki i ona sama wystąpiły w roli modelek.

Odbyły się również zawody klasowe, polegające na wspólnym rozwiązywaniu testu o tematyce zdrowotnej i związanej z ochroną środowiska. Uczniowie wyróżnieni w konkursie otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe.

 

Tegoroczny dzień otwarty szkoły rozpoczęliśmy „na sportowo”. Niestety niesprzyjająca aura sprawiła, że zawody odbyły się w auli, a nie na boisku. Jak co roku celem spartakiady było nie tylko upowszechnianie kultury fizycznej, ale przede wszystkim świetna zabawa, do której przystąpili uczniowie ZSTM oraz zaproszeni gimnazjaliści.

Uczestników zawodów powitała p.dyr. Joanna Żurawka. Następnie odbyła się prezentacja drużyn. Klasy, które ubrane były w jednolity strój sportowy, przygotowały tablice z nazwą klasy lub szkoły oraz wzniosły bojowy okrzyk mogły uzyskać 2 dodatkowe punkty w klasyfikacji końcowej. Rozpoczęcie rywalizacji sportowej nastąpiło po symbolicznym kopnięciu piłki przez  panią dyrektor. Gorącą rozgrzewkę poprowadziła „pani od w-f”, Marta Odorowska.
Uczestnicy spartakiady stworzyli dziesięcioosobowe zespoły, które konkurowały w następujących dyscyplinach:

  • rzut ringiem,
  • rzut lotką,
  • piłka nożna (strzały na bramkę ),
  • skakanka,
  • kręgle,
  • wejście na skrzynię.

Drużyny startowały w dwóch grupach: chłopcy i dziewczęta. Każdy wychowawca lub opiekun grupy mógł zyskać 3 dodatkowe punkty dla swoich podopiecznych, jeśli wystartował w minimum 3 konkurencjach. Zacięta rywalizacja przysporzyła uczestnikom wiele radości, wszyscy bawili się doskonale, co można było usłyszeć w rozmowach, a teraz zobaczyć na zdjęciach.

Po zakończeniu rywalizacji sportowej gimnazjaliści zwiedzili szkołę, a uczniowie ZSTM odpoczywali. Po podliczeniu punktów p.dyrektor i nauczyciele wychowania fizycznego ogłosili wyniki.

W kategorii dziewcząt I miejsce zajęło Gimnazjum Nr 2, a z naszej szkoły – 1 TL. II miejsce przypadło Gimnazjum nr 1 i dziewczynom z kl.2 AL.
W kategorii chłopców I miejsce wywalczyli reprezentanci Gimnazjum Nr 2, a wśród uczniów ZSTM najlepsi okazali się zawodnicy 1 TL. Kolejne miejsca zajęli chłopcy z klas: 2 MM, 3 AL, 2 AL, 3 AM, 2 MD, 1 ME.

Po zakończeniu spartakiady zwycięskie drużyny otrzymały puchary i dyplomy. Mamy nadzieję, że za rok znów wszyscy będziemy mogli sprawdzić swoją kondycję i powalczyć o zwycięstwo w zawodach.

13 maja w auli naszej szkole odbyła się debata prowadzona przez skarżyską policję, w której uczestniczyli gimnazjaliści ze szkół z całego powiatu oraz uczniowie klas pierwszych. Głównym tematem spotkania był problem cyberprzemocy czyli agresji elektronicznej. Jest to zjawisko polegające na stosowaniu przemocy poprzez prześladowanie, nękanie, zastraszanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i innych narzędzi typu elektronicznego, np. sms czy e-mail. Policja zachęcała do pomocy osobom, które spotkały się z taka przemocą oraz do zgłaszanie się osób, które były jej ofiarami.
Druga część debaty była poświęcona tematowi handlu ludźmi. Funkcjonariusze  ostrzegali uczniów przed samotnymi nocnymi spacerami, ponieważ może kogoś spotkać przykra sytuacja np. porwanie i wywiezienie za granicę. Na koniec debaty każdy uczestnik wypełnił  ankietę.