Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych

im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Get Adobe Flash player

5 marca p.dyr.Joanna Żurawka i stypendyści naszej szkoły spotkali się z prezesem Mesko S.A. p.Waldemarem Skowronem, członkami zarządu, dyrektorem do spraw strategii i zarządzania zasobami ludzkimi p.Anitą Woźniak oraz p.Stefanem Jaworskim. Pani dyrektor przekazała list z podziękowaniem za podpisanie porozumienia dotyczącego stypendiów ufundowanych dla uczniów klas mechanicznych i mechatronicznych ZSTM, a młodzież wręczyła symboliczny bukiet kwiatów. Składając podziękowanie p.dyrektor podkreśliła, że stypendia stanowią dla uczniów doskonałą mobilizację do osiągania dobrych wyników w nauce i wyraziła nadzieję na dalszą współpracę z zakładami. Czytaj dalej

13 lutego w naszej szkole odbył się Bal Technika. Organizatorami byli członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunką p.Iwoną Wąsowską.
Od godz.19:00 uczestnicy tłumnie zaczęli zbierać się w auli.Na imprezie bawili się głównie uczniowie szkół średnich i gimnazjaliści. Łącznie przybyło ponad 200 miłośników dobrej zabawy.

O wspaniałą atmosferę i oprawę muzyczną zadbał zespół ,,Bajlando”.Wszystkich uczestników obowiązywały stroje galowe. Czytaj dalej

W piątek 06.02. w naszej szkole odbyło się niezwykle uroczyste spotkanie. Siedmiu uczniów z klas I – III otrzymało stypendia fundowane przez Zakłady Metalowe Mesko S.A. Wybrańcy to: Dawid Chylak, Karol Życiński, Przemysław Pela, Jakub Kaprzyk, Przemysław Banasik, Albert Bilski, Mikołaj Leszczyński czyli przyszli mechanicy i mechatronicy.Aby otrzymać stypendium – co miesiąc 300 złotych – uczniowie musieli osiągnąć najwyższą średnią ocen w klasie oraz wykazać się co najmniej dobrym zachowaniem. Po ukończeniu szkoły chłopcy znajdą zatrudnienie w Mesko, a jeśli zechcą kontynuować naukę (studia na kierunkach technicznych przydatnych zakładowi) praca na nich „poczeka” (w przypadku studiów dziennych) albo zostaną wsparci finansowo (w przypadku studiów zaocznych). Czytaj dalej

2 lutego społeczność naszej szkoły głosowała w wyborach na przewodniczącego SU
oraz rzecznika praw ucznia. W sumie oddano 204 głosy ( w tym 8 nieważnych), a liczba głosów ułożyła się następująco: Głowacki Piotr – 94 głosy, Grzyb Martyna – 57 głosów, Adamczyk Kuba – 46 głosów. Dotychczasową przewodniczącą SU Karolinę Borowiecką zastąpi Piotr Głowacki. Rzecznikiem praw ucznia został p. Dariusz Sala, który otrzymał 89 głosów, przed p. Izabelą Żak – 70 i p. Iwoną Kowalik – 37.  Czytaj dalej

W niedzielę 25 stycznia 2015 r w Wąchocku poczet sztandarowy Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych oraz przedstawiciele Innowacji wojskowej wzięli udział w obchodach 152 rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Obchody rozpoczęły się w piątek w Szydłowcu, gdzie uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Następnie w kościele pod wezwaniem Św. Zygmunta odprawiona została uroczysta Msza za Ojczyznę i powstańców.
Sobotnie uroczystości odbywały się w Suchedniowie. W godzinach rannych w kościele pw. Świętego Andrzeja Apostoła odprawiona została Msza św. w intencji bohaterów powstańczych walk. Dalsza część uroczystości odbyła się przed krzyżem powstańczym przy ulicy Bodzentyńskiej. Do Suchedniowa zjechali „Strzelcy” z całego kraju w tym ze Starachowic. Obchody uświetniła defilada przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Bodzentyna, odbyła się również prezentacja oddziału Rekonstrukcji Historycznej Pułk Żuawów Śmierci z Buska Zdroju.
Trzeciego dnia uczestnicy obchodów spotkali się w Wąchocku, gdzie główne uroczystości odbyły się pod pomnikiem generała Mariana Langiewicza. Obchody zakończyła uroczysta Msza św. w Opactwie Cysterskim w Wąchocku.

13.01.2015 w auli naszej szkoły odbył się konkurs dla uczniów klas trzecich gimnazjum.
Nie ma on charakteru olimpiady, jest skierowany do osób, dla których przedmioty ścisłe są czasem wielką zagadką. Mamy nadzieję, że dzięki takim zawodom matematyka, fizyka, chemia czy geografia staną się bardziej przyjazne i zrozumiałe.
Do konkursu zgłosiło się 6 czteroosobowych drużyn z Bliżyna, jedna drużyna z gimnazjum w Suchedniowie, a Skarżysko – Kamienną reprezentowały 4 drużyny z gimnazjum nr 3 i po jednym zespole z gimnazjum nr 1 i 4. Czytaj dalej

19.12.2014r. o godzinie 10:30 w naszej szkole odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne, w którym wzięli udział uczniowie, grono pedagogiczne oraz pracownicy szkoły. W uroczystą atmosferę tego dnia wprowadził nas ksiądz, który odczytał fragment Pisma Świętego mówiący o narodzeniu Pana Jezusa. Następnie p.dyr. Joanna Żurawka przekazała wszystkim życzenia świąteczne nadesłane przez przyjaciół szkoły.
Uroczystość uświetniły jasełka, przygotowane przez uczniów klas drugich pod opieką pani Anny Dąbrowskiej. Młodzież przedstawiła wydarzenia z życia Świętej Rodziny.
Wiele pozytywnych emocji wywołało wspólne śpiewania tradycyjnych kolęd przy akompaniamencie szkolnych muzyków. Piękny śpiew zaprezentowała również solistka Natalia Solarz.
Na zakończenie uroczystości wszyscy połamali się opłatkiem, złożyli sobie życzenia oraz spożyli słodki deser.
Czas szkolnej wigilii upłynął w miłej atmosferze, wprowadzając uczestników w świąteczny nastrój.
Całej społeczności szkolnej, uczniom, nauczycielom oraz administracji życzymy zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku.

5 grudnia 2014 roku w Sali Herbowej Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji odbyło się zakończenie programu, którego celem było poszerzenie wiedzy uczniów na temat zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków i innych środków odurzających oraz rozprzestrzeniania się wirusa HIV/AIDS.
W konkursie, który został ogłoszony przez PCK we wrześniu wzięło udział 11 szkół gimnazjalnych i 7 ponadgimnazjalnych z powiatu skarżyskiego, działających w strukturach Oddziału Rejonowego PCK. Szkoły przeprowadziły eliminacje, a do konkursu na szczeblu powiatowym przystąpiły
po 3 osoby z każdej placówki,które najlepiej napisały test. Spotkanie w Sali Herbowej miało
na celu wyłonienie laureatów konkursu.
Członkowie komisji uznali, że uczniowie wykazali się dostateczną wiedzą na tematy dotyczące profilaktyki uzależnień i ogłosili wyniki.
I miejsce – Gimnazjum we Wzdole Rządowym
II miejsce – ZSTM, III LO, Zespół Szkół z Suchedniowa
III miejsce – Gimnazjum ze Skarżyska Kościelnego, Gimnazjum z Suchedniowa, I LO, II LO
Wszyscy uczniowie biorący udział w podsumowaniu programu otrzymali z rąk prezydenta Romana Wojcieszka nagrody rzeczowe, ufundowane przez Urząd Miasta Skarżyska – Kamiennej.

5 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie odbył się XIV Konkurs Recytatorski „Fascynacje Sienkiewiczowskie”. Naszą szkołę reprezentował Jakub Adamczyk z klasy 1TL.

Wszystkich zebranych powitali burmistrz Suchedniowa Tadeusz Bałchanowski i dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie Grzegorz Michnowski. Głos zabrał również pan Michał Redlica, organizator konkursu.
Recytatorzy zaprezentowali fragmenty prozy Henryka Sienkiewicza oraz inne utwory poetyckie, łączące się tematycznie z recytowanymi fragmentami. Można było usłyszeć słowa ze znanych dzieł Henryka Sienkiewicza, takich jak: „Potop”, „Ogniem i mieczem”, „Rodzina Połanieckich”, „Za chlebem”, „Szkice węglem”, „Janko Muzykant” oraz utwory liryczne m.in. Juliusza Słowackiego, Małgorzaty Hillar, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki. Jury miało trudne zadanie i werdykt nie był jednogłośny. Ostatecznie wygrała Ewelina Biaduń z II LO.
Nam nie udało się przywieźć nagrody, ale, jak orzekło jury, nie było w tym roku złych recytacji, co pozwala cieszyć się z tego, że mogliśmy się dobrze zaprezentować. Ale nie tylkoo zmagania konkursowe tu przecież chodzi i o samą rywalizację, bo najważniejsze było to, że braliśmy udział w swego rodzaju uczcie duchowej. Przyczyniły się do tego niewątpliwie piękny język prozy naszego wielkiego pisarza i poezja najwyższych lotów, prezentowane przez osoby, które mają dar przekazywania emocji i uczuć zawartych w literaturze. Było i pięknie, i wzruszająco, czasem wesoło, czasem smutno, jednym słowem, trzeba to było usłyszeć i poczuć. Można tylko się cieszyć, że przy słabnącej popularności konkursów recytatorskich nadal są ich zwolennicy i młodzi ludzie, którzy chcą podjąć wysiłek uczestniczenia w takich przedsięwzięciach, może trochę
na przekór czasom, a może z wrażliwości na piękno literatury.

3 grudnia 2014 w auli Zespołu Szkół Transportowo- Mechatronicznych nastąpiła inauguracja cyklu spotkań promujących kształcenie zawodowe wśród młodzieży. Pierwsze spotkanie odbyło się z udziałem uczniów z Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku Kamiennej oraz Gimnazjum w Bliżynie.
Zaproszona młodzież została przywitana przez panią dyrektor ZST-M mgr Joannę Żurawkę. Następnie goście uczestniczyli w prezentacji multimedialnej dotyczącej oferty edukacyjnej ZST-M skierowanej do absolwentów gimnazjum, poznając program kształcenia w zawodach: technik mechatronik, technik mechanik, technik logistyk, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik dróg i mostów kolejowych. Zaprezentowana została także szeroka oferta szkoły dotycząca zajęć pozalekcyjnych oraz osiągnięcia naukowe i sportowe jej uczniów. Przedstawiono również informacje o stypendiach skierowanych do uczniów ZST-M ze strony przyszłych pracodawców. Czytaj dalej