w Skarżysku-Kamiennej
  1. W lipcu i sierpniu odbyły się miesięczne praktyki dla uczniów obecnych klas 3LL, 3MM, 3M
  2. Odbyły się zajęcia z języka angielskiego branżowego dla logistyków, mechaników oraz mechatroników (po 10 godz. dla każdego zawodu)
  3. Odbyły się zajęcia z matematyki (10 godz. kl. 3MM) i fizyki (po 10 godz. dla kl. 3M i kl. 3MM)
  4. Uczniowie kl. 3M i 3MM (10 osób) uczestniczyli także w zajęciach koła zainteresowań prowadzonych przez doktoranta Politechniki Świętokrzyskiej (12 godz.)
  5. Przeprowadzono zajęcia Podstawowego kursu programowania maszyn CNC dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie
  6. Pierwsza grupa (20 osób) ukończyła Kurs programowanie sterowników PLC (Siemens S7-1200) w wymiarze 40 godz..
  7. Nauczyciele przedmiotów zawodowych odbyli tygodniową praktykę w Zamelu