w Skarżysku-Kamiennej

W dniu 17 marca br. uczniowie ZSTM wraz z panią dyrektor szkoły Joanną Żurawką uczestniczyli w podpisywaniu umów wolontariackich, związanych z podjęciem przyszłej pracy zawodowej w Mesko S.A. po ukończeniu szkoły. W sali obrad Mesko wszystkich przybyłych przywitała pani dyrektor Anita Woźniak wraz z dyrektorami poszczególnych wydziałów oraz pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie umów: panem kierownikiem Grzegorzem Kosirkiewiczem i panią Iwoną Nowek. Na wstępie pani dyrektor Anita Woźniak, przedstawiła prezentację nt. rozwoju Mesko, podkreślając, że zakład jest liderem polskiego przemysłu obronnego w zakresie amunicji i rakiet. Opowiedziała młodzieży o spółkach podległych Mesko, produkcji na rzecz obronności. Podkreśliła liczne, nowe inwestycje, które są obecnie realizowane, opowiedziała uczniom o systemach obrony powietrznej i systemach zarządzania. Młodzież została zapoznana również z systemem dokształcania funkcjonującym w Mesko S.A. który dotyczy min.:

– dofinansowania do studiów wyższych (do 50% czesnego)

– systemu szkoleń (100% Mesko)

– programu sukcesji (100% Mesko)

– systemu cyklicznego dokształcania (100% Mesko)

Powyższe umowy podpisało 24 uczniów klas maturalnych ZSTM, przyszłych pracowników Mesko (po ukończeniu szkoły). Podjęcie tych działań daje możliwość przygotowania do przyszłej pracy zawodowej. Podpisanie umów, jak podkreślała pani dyrektor Anita Woźniak, daje duże spektrum rozwoju zawodowego dla uczniów, firma stwarza warunki na kontynuowanie nauki i budowanie swojej zawodowej przyszłości. To bardzo ważne, że uczniowie – za chwilę absolwenci, nie zaczynają swojego życiorysu od biura pracy, a z podpisanymi umowami.

Gratulujemy wszystkim uczniom!