w Skarżysku-Kamiennej

W dniu 27 października uczniowie klasy I TK uczestniczyli w wycieczce techniczno-dydaktycznej na stację Wąchock.

Uczniowie poznali pracę dyżurnego ruchu, nastawniczego oraz automatyka. Na nastawni dysponującej i wykonawczej stacji Wąchock pracownicy zaprezentowali zasady obsługi urządzeń mechanicznych scentralizowanych. Poznali także zasady prowadzenia ruchu pociągów w stacji oraz na szlaku.

Uczniowie mieli także możliwość zapoznania się z budową infrastruktury kolejowej. Na gruncie zaprezentowano zasady przekładania rozjazdu, zabezpieczenia rozjazdu sponą iglicową oraz zamkiem trzpieniowym w sytuacjach awaryjnych.

Wiedza przekazana młodzieży potrzebna będzie do nauki przedmiotów zawodowych w zawodzie technik transportu kolejowego.