w Skarżysku-Kamiennej

W miesiącu październiku nasza szkoła rozpoczęła projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych. Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności zawodowych, językowych oraz społecznych. Uczniowie będą mogli odbyć praktyki zawodowe u partnerów zagranicznych w Budapeszcie, Wiedniu oraz w Mediolanie. Oprócz doskonalenia zawodowego uczestnicy projektu zapoznają się z kulturą, historią i zwyczajami krajów, w których będą przebywać. Projekt potrwa do 30 listopada 2018 roku i jest adresowany do uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik transportu kolejowego oraz technik logistyk.