w Skarżysku-Kamiennej

26 czerwca o godz.9.00 w auli naszej szkoły rozpoczęła się uroczystość pożegnania roku szkolnego 2014/2015. Prowadził ją p. Jarosław Sosnowski. Uroczystość zaszczycili swą obecnością członkowie Rady Rodziców p.Małgorzata Zolbach i p.Mateusz Leszczyński oraz młodszy inspektor Dariusz Dębowski – zastępca komendanta powiatowego policji w Skarżysku – Kam. i młodszy aspirant Damian Szwagierek.

Po powitaniu przez p. dyrektor Joannę Żurawkę i wprowadzeniu sztandaru wszyscy odśpiewali hymn państwowy. Następnie p. wicedyrektor Elżbieta Cieślik przedstawiła wyniki klasyfikacji rocznej. W obecnym roku szkolnym aż 57 uczniów osiągnęło średnią ocen 4,0 i powyżej. 18 z nich, dzięki średniej przekraczającej 4,75, otrzymało z rąk pani dyrektor świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Są to:

Ilona Pękala                           3AL     5,13
Diana Trzos                            3 AL.   5,07
Tomasz Bąk                           1 ME    5,00
Jakub Kaprzyk                      2 MM  5,00
Karolina Adamczyk              1 TL     4,95
Albert Bilski                           3 AM   4,94
Mikołaj Leszczyński              3 AM   4,94
Martyna Grzyb                       2 MD   4,92
Dawid Klimorowski                3 AL.   4,87
Krystian Wójcik                      3 AM   4,84
Sabrina Bąk                            2 AL.    4,81
Kuba Adamczyk                     1 TL    4,80
Katarzyna Furmańczyk         1 TL    4, 80
Klaudia Górlicka                     3 AL.   4,80
Sebastian Sitek                       1 TL    4,80
Ilona Walkiewicz                    2 MD   4,78
Michał Banasik                       2 MM   4,75
Jakub Jędraszczyk                2 AL.    4,75

Serdecznie gratulujemy.

Pani wicedyrektor przedstawiła również ranking klas w dwóch kategoriach: najlepsi pod względem ocen i frekwencji. Czołowe miejsce w kategorii ocen zajęły klasy:

2 AL – wych. Anna Dąbrowska
1 TL – wych. Izabela Żak
3 AM – wych. Agata Krawarska

W kategorii najlepsza frekwencja zwycięzcy to:

1 TL – wych. Izabela Żak
2 MD – wych. Ewa Sieczka
1 MM – wych. Iwona Kowalik

Gratulujemy.

Kolejnym miłym akcentem uroczystości było wręczenie przez inspektora Dariusza Dębowskiego uczniom kl.3 AL certyfikatów ukończenia innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo publiczne”.

W bieżącym roku szkolnym wielu uczniów brało udział w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, za które otrzymali na dzisiejszej uroczystości nagrody oraz dyplomy z rąk p.dyrektor i nauczycieli prowadzących. Wręczono nagrody
w następujących kategoriach:

• najlepsza frekwencja w szkole – Kuba Adamczyk 1TL,
• czytelnik roku – Patrycja Gibała 1 TL,
• pierwsza pomoc,
• PCK,
• aukcja „Podziel się sercem”,
• konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych,
• konkurs fotograficzny,
• prowadzenie strony internetowej,
• osiągnięcia sportowe,
• Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność”,
• certyfikaty uczestnictwa w projekcie systemowym woj. świętokrzyskiego „Edukacja zawodowa w praktyce”.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Na zakończenie wszystkich zebranych pożegnali, życząc miłych i bezpiecznych wakacji, p.dyrektor Joanna Żurawka i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Piotr Głowacki. Uczniowie udali się wraz ze swoimi wychowawcami do klas po świadectwa.

Teraz czeka nas dwumiesięczny odpoczynek. Bawmy się bezpiecznie…i do zobaczenia 1 września.