w Skarżysku-Kamiennej

Dzisiaj, 28 czerwca 2015r. odbyły się obchody 75 rocznicy rozstrzelania Polskich Patriotów na Brzasku. Rocznicy patronowali włodarze powiatów, miast i gmin, których mieszkańcy są pochowani w zbiorowej mogile na Brzasku.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowisk kombatanckich z terenu powiatu skarżyskiego, poczty sztandarowe, delegacje szkół, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i politycznych, parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej, przedstawiciele władz wojewódzkich i władz samorządowych. Nie zabrakło również delegacji z naszej szkoły. Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych reprezentował poczet sztandarowy, Dyrekcja szkoły, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i uczniów.

Uroczystość rozpoczęła Msza święta w intencji pomordowanych. Po Mszy przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia i apel poległych. Salwę honorową wykonała kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, która przybyła ze współpracującego ze szkołą Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych z Kielc. Na koniec uroczystości delegacje złożyły wieńce pod mogiłą zbiorową.

29 czerwca 1940 r. w lesie Brzask pod Skarżyskiem hitlerowska policja dokonała masowej egzekucji 760 osób – mieszkańców Kielecczyzny. Wśród zamordowanych na Brzasku znaleźli się członkowie organizacji „Orła Białego”, których hitlerowcy nie zdołali ująć przed egzekucją na Borze w lutym 1940 r. oraz chłopi z Królewca aresztowani w czasie obławy na oddział majora Henryka Dobrzańskiego –„Hubala”, a także osoby z różnych stron Kielecczyzny więzione wcześniej w hitlerowskich więzieniach i aresztach w Kielcach, Sandomierzu, Pińczowie, Starachowicach i Iłży. Na miejsce egzekucji ofiary dowożone były ze skarżyskich szkół powszechnych nr l i nr 2 zamienionych na tymczasowe więzienia, a także bezpośrednio z więzienia w Kielcach. Sprawcami tej makabrycznej zbrodni byli funkcjonariusze urzędu komendanta policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa w Radomiu oraz funkcjonariusze hitlerowskiej policji z Krakowa.