im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

odbiór świadectw maturalnych możliwy będzie od godziny 11.30 we wtorek  30 lipca 2015 r.