im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Przesyłamy całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia
z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej!

My też świętowaliśmy!