w Skarżysku-Kamiennej

15 października uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w nietypowej lekcji. Przeprowadziła ją p. Monika Mazur, nauczycielka przedmiotów zawodowych o profilu kolejowym, jednocześnie pracownik Polskich Linii Kolejowych. Głównym celem spotkania było przypomnienie uczniom, jak należy zachować się przy przekraczaniu przejazdu kolejowego.

Prelegentka wyświetliła zgromadzonym filmy przedstawiające błędy, jakie popełniają piesi i kierowcy podczas przekraczania przejazdu kolejowego oraz ich skutki. Następnie zapoznała uczniów z rodzajami przejazdów, ich oznakowaniem i zasadami działania. Kolejny film był ostrzeżeniem dla pieszych, którzy zachowują się niewłaściwie na terenach kolejowych. Szczególnie ważne były informacje zawarte w kolejnej prezentacji, z której słuchacze dowiedzieli się, jak powinien zachować się kierujący pojazdem, jeśli nie zachowa należytej ostrożności i wjedzie między rogatki. Dodatkowo p. Monika Mazur przypomniała uczniom, jakie środki bezpieczeństwa trzeba zachować, zanim wjedziemy lub wejdziemy na przejazd kolejowy.

Dodatkowe informacje na temat akcji profilaktycznej „Bezpieczny przejazd” można znaleźć na stronie internetowej www.bezpieczny-przejazd.pl.