w Skarżysku-Kamiennej

Nasza szkoła uczestniczy w XVII edycji Góry Grosza. Jest to akcja zbierania monet w całej Polsce, organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. Fundusze zebrane przez Towarzystwo są przeznaczone na pomoc dzieciom, które zostały rozłączone z rodzinami i tym, które są taką rozłąką zagrożone. Czasami jest to pomoc doraźna w postaci zakupu niezbędnych rzeczy, czasami cała rodzina wysyłana jest na terapię lub finansowany jest wyjazd wypoczynkowy. Dzięki zebranym środkom finansowym wspierane są talenty i zainteresowania podopiecznych, a niekiedy środki te przeznaczone są na umieszczenie dziecka w bezpiecznym miejscu na czas kryzysu w jego rodzinie. Dlatego bierzmy chętnie udział w tej „Gorączce Złota” i uczmy się dzielić z innymi! Akcja trwa do 9 grudnia.