w Skarżysku-Kamiennej

7 października w Zespole Szkół Transportowo – Mechatronicznych im. inż. E. Kwiatkowskiego odbyła się VIII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna – zawody I stopnia (etap szkolny) . Konkurs skierowany jest do uczniów szkół technicznych, kształcących się w zawodach technik spedytor i technik logistyk. Olimpiada ma na celu rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną. Swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie sprawdziło 31 uczniów.

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Organizator olimpiady-Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, patron honorowy-Ministerstwo Edukacji Narodowej i sponsorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody dla laureatów i finalistów: bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu i liczne nagrody rzeczowe.

Uczestnikom życzymy zakwalifikowania się do kolejnego etapu.