w Skarżysku-Kamiennej

Uczeń klasy 2TK Paweł Bilski został laureatem I etapu V Ogólnopolskiego Turnieju Szkół EKO w kategorii techniczno–inżynieryjnej, który odbył się 31 marca. Jest to duży sukces naszego ucznia, gdyż w turnieju wzięło udział ponad 180 uczestników, którzy mieli za zadanie rozwiązać testy z wiedzy przyrodniczej oraz inżynieryjno-technicznej dotyczącej ochrony środowiska.

Celem konkursu jest popularyzacja problematyki ekologicznej oraz aktywizowanie młodzieży do poszerzania wiedzy i umiejętności przyrodniczo-technicznych. Zagadnienia, z którymi musiał zmierzyć się Paweł obejmowały m.in. wiedzę o atmosferze Ziemi, źródłach i skutkach jej zanieczyszczenia, hydrosferze Ziemi, zanieczyszczeniach naturalnych i antropogenicznych wód, przyczynach i skutkach jej degradacji, procesie samooczyszczania się wód i uzdatnianiu ich na cele wodociągowe, podziale ścieków, zanieczyszczeniach i metodach ich oczyszczania, gospodarce odpadami (recykling, składowanie, kompostowanie, spalanie), alternatywnych źródłach energii.

Nauczycielem odpowiedzialnym za przygotowanie ucznia była Pani Małgorzata Pisarek.

Serdecznie gratulujemy Pawłowi i życzymy powodzenia w dalszym, finałowym etapie turnieju.