w Skarżysku-Kamiennej

16 października i 30 października Innowacja wojskowa zgodnie z planem współpracy brała udział w zajęciach w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.
Pierwsze zajęcia dla klasy I cieszyły się dużym zaangażowaniem i spełniły oczekiwania uczniów.

Tematyka szkolenia:

I klasa

– historia, tradycja zadania CPdMZ
– przepisy mundurowe
– stopnie wojskowe
– przyjmowanie postaw strzeleckich
– pokonywanie terenu
– musztra indywidualna i zespołowa

II klasa

– przygotowanie strzeleckie
– strzelanie z trenażera TCW-97 „CYKLOP”
– budowa broni
– zajęcia saperskie
– musztra zespołowa
– terenoznawstwo