w Skarżysku-Kamiennej

W czwartek 18 maja 2017 r. w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach kolejna grupa uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych odebrała certyfikaty ukończenia dwuletniego szkolenia w ramach innowacji wojskowej. Certyfikaty wręczał Zastępca Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych ppłk Grzegorz Wtykło. W uroczystości uczestniczyli: dyrektor szkoły Joanna Żurawka, szef sekcji wychowawczej w CPdMZ mjr Andrzej Szostak oraz opiekun innowacji Jarosław Sosnowski. Uroczystość stanowi zwieńczenie dwuletniego szkolenia, którego celem jest propagowanie wiedzy wojskowej oraz popularyzowanie wśród młodzieży postaw proobronnych i patriotycznych. Uczniowie nabywają umiejętności w zakresie obronności, pierwszej pomocy, zachowań w różnych sytuacjach kryzysowych, obsługi broni palnej i strzelania, łączności, terenoznawstwa.

Równocześnie uczniowie klas pierwszych Zespołu szkół Transportowo-Mechatronicznych brali udział w cyklicznym szkoleniu w ramach innowacji wojskowej, które odbyło się w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Zajęcia obejmowały m.in. musztrę.

Odbyło się także szkolenie strzeleckie na strzelnicy „Świt” w Starachowicach. Tematyka zajęć dotyczyła:

  • przyjmowania postaw strzeleckich,

  • łączenia czynności do strzelania z kbk AKMS,

  • strzelania z trenażera TCW-97 „CYKLOP”,

  • budowy, przeznaczenia, danych taktyczno-technicznych, składania i rozkładania kbk AKMS.